3 vinkkiä, miten elämänlaatu kohenee, kun geenineuvonta ja NLP-tekniikat yhdistetään

24.11.2023

Jokainen geenineuvojan etävastaanotto on uniikki matka niin geenitestausta harkitsevalle, geenitestatulle kuin geenineuvojallekin. Yleensä geenineuvojan etävastaanoton varanneet asiakkaat eivät edes neuvonnan alkaessa tarkalleen tiedä, mitä odottaa kohtaamiselta. Monesti asiakkailla on edelleen epäilyksiä siitä, miten geenineuvonta teknisesti sujuu etäyhteyden välityksellä.

Geenitestausta harkitsevan henkilön osalta olennaisia kysymyksiä, joissa geenineuvoja voi auttaa, ovat: Miten geenitestauspelko puretaan? Mitä geenitestejä on tarjolla? Miten valitaan luotettava geenitestin tuottaja? Miten uskottavia geenitestin tulokset ovat?

Geenitestin tulosraportin saaneen henkilön olennaisia kysymyksiä geenineuvojalle ovat vastaavasti: Kuka osaa tulkita tulosta – lääkäri vai geenineuvoja (ihmisgeneetikko tai sairaanhoitaja)? Miten tulkita geenituloksia oikein, kun monitulkinnallisuus voi aiheuttaa ylimääräistä huolta?  Miten voi muuttaa terveyskäyttäytymistä ja terveystulevaisuutta, vai voiko?

 

Suomen 1. geenineuvojan etävastaanotto, jossa voit keskustella geenineuvojan kanssa geenitestauksen hyödyistä ja haitoista

 

Geenitestin osto ja tulosten palautus on eettistä ja vastuullista silloin, kun jotakin voidaan tehdä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, kuten antaa elintapaohjeita tai valita sopiva lääkitys. Kyseessä on siis hyvin vaativa ohjaustilanne, jossa geenineuvojan ammatillinen osaaminen ja kyvykkyys punnitaan. 

Genomiterveysyhtiö DiagFactor Oy tekee yhteistyötä mm kotimaisten Evogenom Oy:n, Nordic Genex Oy:n ja eurooppalaisen GenePlanet geenitestausyhtiöiden kanssa. Luotettavan hyvinvoinnin geenitestin tarjoajan voi erottaa ’villin lännen kaupustelijoista’ juuri siitä, tarjoaako se asiakkailleen myös geenitestin tulkintapalvelun vai ei.

Osaava ja oivalluttava geenineuvonta voi vähentää (huomattavasti) tulosten väärin ymmärrystä. Lisäksi DNA-tulosten mahdollistama elintapojen ryhtiliike voi auttaa muuttamaan omat, päivästä toiseen toistuvat normaalit elintavat terveellisiksi ja siten pitkässä juoksussa parantaa toimintakykyä ja ehkäistä ylipainon kertymistä sekä sairastumista kansantauteihin.

Geenineuvoja voi auttaa sinua:

  • geenitestauspäätöksen teossa
  • geenitestin valinnassa
  • geenitestiraportin tulosten tulkinnassa
  • oivaltamaan uusia tapoja ajatella ja toimia
  • aloittamaan matkan kohti DNA–tietoista elämänhallintaa ja terveitä elintapoja

Miten sitten geenitieto muutetaan teoiksi, päivitetyiksi rutiineiksi? Miten laitat laadukkaampaa ruokaa, liikut enemmän ja nukut riittävästi? Miten purat arjen (parempaa) hallintaa rajoittavat mielen esteet ja rajoittavat uskomukset?

DiagFactorin geenineuvojan etävastaanotolla olen itse saanut neuvoa NLP-tekniikoita hyödyntäen yli 200 henkilöä kotimaasta ja ulkomailta viimeisen 6 vuoden aikana.

Jokaisella kerralla geenineuvotut ovat hämmästyneet sitä, miten etäyhteydellä keskustelu tuntuukin aivan siltä, kuin istuisimme samassa tilassa yhteisen pöydän ääressä, täydellisessä rauhassa. Tämä yhteyden ja luottamuksen tunne onkin yksi tärkeimmistä asioista onnistuneen geenineuvonnan taustalla. Etäyhteydellä se onnistuu erityisen hyvin, koska geenineuvottava voi osallistua keskusteluun sellaisesta paikasta, missä hän kokee olonsa tutuksi ja turvalliseksi.

 

Kun geenitestistä saatu DNA-tieto tulee ymmärrettäväksi, elämänlaatu voi parantua pienin ja harkituin askelin

 

Geenineuvonnan asiakkailla ei välttämättä ole etukäteen tarkkaa käsitystä siitä, mistä geenineuvojan etävastaanotolla keskustellaan. Niinpä keskustelun päättyessä olemme usein myönteisen yllätyksen äärellä, kun yhdessä ihmettelemme sitä, miten lyhyessä ajassa voivat avaimet omaehtoiseen elämänhallinnan parantamiseen löytyä. Oikein ymmärretyllä DNA-tiedolla voi halutessaan ohjata omia valintojaan kohti terveellisempiä elintapoja.

Geenineuvojan etävastaanotto onkin erinomaisen keino saada vastauksia mieltäsi askarruttaviin (geneettisiin) kysymyksiin koskien fyysisiä ominaisuuksia, luonteenpiirteitä, addiktioita, sairastumisriskejä ja sopivinta lääkitystä.

Kuitenkin vain perinnöllisyyslääkäri ja/tai perinnöllisyyshoitaja voivat auttaa sinua koskien harvinaissairauksia ja niihin liittyvää perhesuunnittelua.

Geenineuvonnan taika ja tärkein voimavara piilee siinä, että geenineuvojan ei ole tarkoitus ensisijaisesti antaa neuvoja tai opettaa asiakasta. Neuvojan tarkoitus on kysyä, kuunnella, kannustaa, kiinnostua ja vielä kerran kysyä. Kutsun omaa lähestymistapaani tutkivaksi keskusteluksi.

Tutkiva keskustelu auttaa minua hahmottamaan, mitä neuvottavan päässä liikkuu. Tässä ’utelussa’ oleellisia ovat mm kysymykset: Mitä ajattelet tästä ominaisuudesta tai sairausriskistä? Oletko törmännyt tähän hyvinvoinnin haasteeseen/ongelmaan aikaisemmin? Mistä tämä ajatus tuli mieleesi juuri nyt?

Geenineuvonnan perusolettamus on se, että jokainen ihminen itse on oman elämänsä paras asiantuntija, ja useimmiten neuvottavalla itsellään on jo tiedossa ne oikeat ratkaisut oman elämänlaatunsa parantamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Muutokset omaan hyvinvointityöhön etsitään siis yhdessä geenineuvojan kanssa niin, että asiakas itse johtaa tilannetta ja geenineuvojan tehtävänä on kysyä viisaita ratkaisukeskeisiä kysymyksiä uusien ajatusten ja toimintatapojen löytämiseksi.

 

Minä käytän geenineuvonnassa ihmisgenetiikan syväosaamisen lisäksi NLP-taitoja.

 

NLP (Neuro-Linguistic Programming) on kognitiivisen neurotieteen perushavaintojen harjoittelua käytännössä, jolloin ihminen tutustuu itseensä ja toisiin – kaikkea sitä mikä tekee ihmisestä ihmisen. NLP:llä tarkoitetaan sitä, miten aivomme toimivat oppimamme kielen avulla: Kuinka ihmiset havaitsevat, tuntevat, ajattelevat, oppivat, tekevät päätöksiä, motivoituvat ja arvostavat enemmän elämäänsä.  Ja kuinka kukin meistä voi oppia tekemään kaikkea tuota paremmin, nopeammin ja suuremmalla intohimolla kuin mitä kykenemme tällä hetkellä edes käsittämään. NLP on kenties yksi tehokkaimmista tavoista kehittää itseämme ja saada käyttöömme sisäiset (piilotetut geneettiset) voimavaramme.

 

Pääkopan iskukykyä tarvitaan elintapojen uudistamiseen – geenineuvojan NLP-vinkkilista

 

Omaehtoinen elämänhallinta – kyky tavoitella ja saada aikaan oikeita asioita – vaatii ajatustyötä: Mikä on sinulle todella tärkeää, mihin haluat käyttää aikaasi ja millainen elämä on sinusta hyvää? Geenineuvoja voi auttaa sinut aloittamaan elintapamuutoksen, jossa geenitestiraportin DNA-tiedot otetaan huomioon.

Pieni muutos on parempi kuin ei mitään.

Jotta elintapamuutos on mahdollinen, on ’pääkopan oltava hyvässä iskussa’. Siksi geenineuvontaan on hyvä liittää hyvän mielen taitojen valmennusta esimerkiksi NLP-tekniikoilla. Jos mieli ei ole utelias eikä valmis tapojen uudistamiselle, mahdollisuus pysyvään onnistumiseen on vähäinen. Mielen solmut ovat iso este ja jarru tehtyjen muutosten ylläpidolle.

Ensiksi pitää saada kuntoon jaksaminen, voimavarat ja psykologinen joustavuus – eli mielen taidot. Sitten on helpompi alkaa rakentaa hyviä elintapoja. 

Vaikka jokainen geenineuvojan ja asiakkaan kohtaaminen on yksilöllinen, ja jokaisen neuvottavan elämä ja siihen liittyvät ratkaisut ovat yksilöllisiä, niin tietyt teemat toistuvat geenineuvonnassa usein.

 

Useimmiten merkittäviä muutoksia elämänlaatuun ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on saatu seuraavia uudistuksia tekemällä:

 

1) Muutoksia ajankäyttöön

 

Yksi suurimmista stressin aiheuttajista nykypäivänä on se, että ajankäyttömme ja arvomme eivät kohtaa. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme aikaamme paljon sellaiseen, mikä ei ole meille aidosti tärkeää. Samaan aikaan koemme syyllisyyttä siitä, että emme käytä aikaamme meille aidosti arvokkaisiin asioihin.

Geenineuvojan etävastaanotolla keskustelemme usein päivittäisestä ajan käytöstä, ja lähes joka kerta huomaan saman ilmiön neuvottavan elämässä: Aika valuu käsistä usein kuin huomaamatta sosiaaliseen mediaan, Netflixin katseluun, turhan tarkkaan siivoamiseen, paikallaan junnaavaan jaaritteluun ja valittamiseen, viinin tissutteluun tai jopa mainoslehtien pläräämiseen. Samaan aikaan haluaisimme kuitenkin nukkua pidempään, laittaa terveellisempää ruokaa, harrastaa liikuntaa enemmän, viettää aikaa perheen kanssa, tavata ystäviä, tehdä jotain luovaa kuten maalata tai vaikka lukea kirjoja. Näille omaa hyvinvointia aidosti lisääville tekemisille ei kuitenkaan tunnu löytyvän koskaan aikaa, ennen kuin olemme tunti tunnilta seuranneet ajankäyttöämme. Silloin usein huomaa, että kyllä tuolta nyt yksi tunti, jos toinenkin voisi löytyä minulle aidosti arvokkaalle tekemiselle. Ajankäytön muutoksia tehtäessä myös elämänlaatu ja hyvinvointi parantuvat kuin itsestään, kun alkaa elämään arvojensa mukaista elämää.

NLP-tekniikkavinkki: Pohdi 3 asiaa elämässäsi, mitkä ovat sinulle aidosti tärkeitä. Mieti vielä, mitä voisit tehdä tällä viikolla vähän vähemmän, jotta voisit tehdä niitä sinulle tärkeitä 3 asiaa enemmän.

 

2) Muutoksia unirutiineihin ja työkaluja aamuyön heräilyihin

 

Valtaosa geenineuvontaan hakeutuvista henkilöistä kertoo huonosta unesta, väsymisestä, uupumisesta. Yksi nukkuu liian vähän, toinen ei saa illalla unta ja kolmas herää pyörittämään ajatusten karusellia aamuyön pimeinä tunteina. Hyvän unen saamiseen ei ole vain yhtä ratkaisua, ja NLP-tekniikoiden tärkeä tehtävä on auttaa asiakasta löytämään juuri oikea tapa parantaa unen laatua ja/tai määrää, sekä etsiä yhdessä neuvottavan kanssa uusia toimintatapoja riittävän levon ja palauttavan unen saavuttamiseksi.

NLP-tekniikkavinkki: Aamuyön heräilyn vähentämiseen voivat toimia erilaiset ohjatut mindfulness- ja body scan -rentoutusharjoitukset, joihin löytyy äänitteitä paljon eri kanavista kuten Youtubesta, Spotifysta ja erilaisista applikaatioista. Ohjatut harjoitukset yön pimeinä tunteita toimivat erityisen hyvin siksi, että ne ohjaavat aivoja pois huoliajatusten kierteestä, jolloin nukahtaminen uudelleen on paljon helpompaa kuin seuraavan päivän työasioita tai taloudellista toimeentuloa pohtiessa.

 

3) Muutoksia negatiivisten tunteiden ja ajatusten käsittelyyn sekä itsemyötätunnon lisäämiseen

 

Usein keskusteluissa toistuva teema on se, että neuvottavalla on paljon kielteisiä tunteita ja hankalia ajatuksia, joita ei ole käsitelty. Tämä ei tokikaan ole mikään ihme, sillä meistä työikäisistä melko harvalle on opetettu lapsuudessa tai nuoruudessa sitä, miten käsitellä vaikeita tunteita. Yhteistä meille ihmisille on myös se, että kukaan ei oikeastaan haluaisi velloa negatiivisissa tunteissa päivästä toiseen. Lisäksi tiedämme myös sen, että pitkittyessään kielteiset tunteet ja hankalat ajatukset voivat aiheuttaa vaikeitakin mielenterveyden ongelmia.

Tunteet tulevat ja menevät, ja kehotuntemukset välittävät meille viestiä niiden laadusta ja voimakkuudesta. Ajatukset ovat vain ajatuksia, eivätkä siis välttämättä totta.

Niinpä hyvin usein geenineuvonnan NLP-tekniikoilla keskitytään oppimaan negatiivisten tunteiden säätelyä ja ikävien asioiden ylittämistä. Ja silloin, kun hankalat ajatukset ja tunteet kohdistuvat erityisesti neuvottavaan itseensä, harjoitellaan itsemyötätuntoa. On tärkeää tiedostaa, tunnistaa ja hyväksyä omat tarpeet ja toiveet hankalissa (konflikti)tilanteissa. Lempeämpi asenne itseä kohtaan on monelle neuvottavalle yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantumisen avaimista.

NLP-tekniikkavinkki: Itsemyötätunnon ABC: A) Huomaa, milloin vellot ikävissä ja hankalissa tunteissa. B) Muistuta itseäsi, että negatiiviset tunteet kuuluvat elämään ja niitä saa tuntea. Kaikkiin tunteisiin on aina jokin tärkeä syy, ja tunteet haluavat tulla kuulluksi. Muista, että et ole ainoa, joka kokee näin. C) Lohduta itseäsi kuin parasta ystävääsi: rakkaudella, hyväksynnällä ja kannustuksella.

 

VARAA AIKA GEENINEUVOJALLE, kun haluat…

…herätä virkeänä
…hallita syömistä
…nauttia liikkumisesta
…lisää toimintakykyä
…vähemmän sairaslomia
…sopivan lääkityksen
…alentaa riskiä sairastua kansantauteihin tai syöpään
…arjenhallinnan taitoja
…vähemmän huolta ja ahdistusta
…elintapaohjausta
…enemmän terveitä elinvuosia

 

Tervetuloa geenineuvojan etävastaanotolle! Avoinna arki-iltaisin (ma-to) klo 17–20. Voit valita joko hyvinvoinnin tai terveyden geenineuvonnan.

 

Geenikuiskaajan blogin kirjoittaja Merja Auvinen on digitaalisen genomiterveysyhtiö DiagFactorin perustaja ja Suomen 1. hyvinvoinnin geenineuvoja, Helsingin yliopiston filosofian tohtori ja syöpäbiologian dosentti sekä Aalto yliopiston Executive Education liikkeenjohdon executive MBA ja TAMKin genomitiedon ammatillinen opettaja.

Merja on kirjoittanut ’Geenit ja minä’ e-kirjan sekä lukuisan joukon geenineuvonnan eri osa-alueiden geenioppaita. Hän on tehnyt pitkän uran akateemisena tutkijana, lääketeollisuuden tieteellisenä asiantuntijana ja terveysteknologian yrittäjänä. Hänen erityisosaamisalueisiinsa kuuluu myös ihmisten kohtaaminen NLP-tekniikoin.

Lue myös nämä: