Terveyden geeni­neuvonta

Geeni­neuvojan etävastaan­otto

Geenineuvonnalla otat mistä tahansa verkkokaupasta hankitun kuluttajan geenitestin terveyshyödyt käyttöön, hallitusti. Geenineuvonta on lisäarvopalvelu, joka tarjoaa pienen täsmäaskeleen kohti käyttäytymisen muutosta. Mikä on sinulle tärkeää ja merkityksellistä joka päivä, tavoittelemisen arvoista?

Miten geenitieto muutetaan teoiksi – laadukkaampaa ruokaa, enemmän liikuntaa ja riittävästi unta? Miten elintapamuutosta rajoittavat mielen esteet puretaan?

Miten luotettava kaupallisen geenitestin toimittaja on? Miten asiakkaan tietosuoja on järjestetty? Miten päätät näytteen ja datan jatkokäytöstä?

Miten hyvin geenitestiyrityksen raflaava tuotelupaus perustuu tieteen tuloksiin, siis faktaan?

Miten tulkita tulosta oikein, kun monitulkinnallisuus voi aiheuttaa ylimääräistä huolta ja pelkoa?

Mitä kysymyksiä sinulla heräsi lukiessasi saamasi geenitestin raporttia? Miten innokas olet toteuttamaan testisi tuloksia? Millaisia hyvinvoinnin ja terveyden tavoitteita sinulla on?

Geenitestin tulosten palautus on eettistä ja vastuullista silloin, kun jotakin voidaan tehdä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, kuten antaa elintapaohjeita tai valita sopiva lääkitys.

Kun sinulla on esimerkiksi kansantauteja, perinnöllistä syöpää tai farmakogenetiikkaa (sopiva lääkitys) selvittävän geenitestin raportti, niin terveyden geneettinen neuvonta auttaa sinua ymmärtämään mitä tulokset tarkoittavat ja mitä ne eivät tarkoita. Autan myös genomitutkimusten tulosten purun kanssa.

 • Kansantautien genomianalyysit (Nightingale Health, Livit-sovellus)
 • Perinnöllinen syöpäalttius -geenianalyysit (Color Genomics Hereditary Cancer)
 • GeneAccount Service -geenitesti (Abomics)
 • Apteekki Geenitesti Pharma (Evogenom)
 • Koko genomin kartoitus (DanteLabs)
 • FinnGen-genomitutkimushanke
 • + muut kaupalliset ennakoivan terveyden geenitestit ja biopankkitutkimukset

DiagFactorin geenineuvoja ei jätä sinua yksin geenitestin tulosten kanssa (olipa ne saatu mistä tahansa) tai kun haluat lisää tietoa sairauksien genetiikasta.

 

Varaa aika geenineuvojalle

Kun olet varannut ajan etävastaanotolle, niin saat samana päivänä sähköpostitse lisätietoa, miten varustautua geenineuvojan etävastaanotolle. 

Miten autamme sinua eri tulosten kanssa?

Kun olet saanut kansantautien sairastumisalttiutta selvittävän geenitestin tai genomitutkimuksen tuloksen

jossa kerrotaan sinun PRS (polygeeninen riskisumma), niin autamme sinua ymmärtämään tulosta: Tämä PRS on silmiä avaava luku, koska geeniperimäsi kertoo jo ennalta sinun riskin sairastua kansantauteihin, vaikka mitään oireita ei vielä ole.

Keskustelemme

 • mitä (korkea) kolesterolin PRS tarkoittaa koskien sinun perinnöllistä alttiuttasi sairastua tyypin 2 diabetekseen, sepelvaltimotautiin tai laskimoveritulppaan
 • miten otat muut vaaratekijät (ylipaino, diabetes, korkea kolesteroli, korkea verenpaine, alkoholin liikakäyttö, tupakointi ja liikkumattomuus) huomioon

Pyrimme vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi. Emme jätä sinua yksin pelon ja huolen kanssa, vaan autamme elintapamuutoksen aloittamisessa. Tarvittaessa ohjaamme sinut lääkärin vastaanotolle.

Kun olet saanut farmakogeneettisen testin tuloksen esim. Apteekki Geenitesti Pharman tai Gene Account Servicen

voit keskustella, miten hyvin maksasi ja suolistosi käsittelee tiettyjä lääkeaineita. Voi olla, että lääke tehoaa, on tehoton tai aiheuttaa jopa vakavia haittoja.

Geenineuvonta kattaa seuraavat alueet

 • mieliala
 • kipu
 • särky
 • verenohentajat
 • kolesteroli
 • rytmihäiriöt
 • happosalpaajat
 • hormonivalmisteet
 • syöpälääkkeet

Tulosten tulkinta perustuu Duodecimin Terveysportin GeneRx-tietokantaan, joka sisältää useista eri lähteistä kootut tiedot geenien vaikutuksesta lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen, mukaan lukien suositukset annosohjeineen. Kuitenkin vain lääkäri voi kirjoittaa reseptin.

Geenineuvoja auttaa sinua ymmärtämään geenitestin tulosta eli mitkä lääkkeet sopivat sinulle parhaiten ja miten keskustella lääkärin kanssa, jotta saat reseptin juuri sinulle parhaiten geneettisesti sopivaan lääkkeeseen. Lisäksi apteekissa osaat keskustella farmaseuttien kanssa niin, että myös lääkevaihdossa huomioidaan sinun farmakogeneettinen profiili.

 

Syövän geenineuvonnassa voit kysyä lisätietoa

 • perinnöllisestä syövästä
 • elimistöön levinneestä (metastaattisesta) syövästä
 • lääkehoidon biomarkkereista
 • geenipaneelitesteistä

Tarvittaessa ohjaan sinut edelleen yksityisen sektorin perinnöllisyyslääkärin vastaanotolle ja/tai syöpäjärjestöjen neuvontapalveluun.

 

Biopankkinäytteiden ja FinnGen-tutkimushankkeen geenineuvonta

Kun olet antanut suostumuksesi siihen, että verinäytteesi tai kudospalasi säilytetään jossakin Suomen biopankissa, autamme sinua selvittämään, mihin biopankki- tai FinnGen-genomihankkeen lääketieteelliseen tutkimukseen juuri sinun näytettäsi on käytetty.

Lisäksi, jos on löytynyt ja sinulle on palautettu jokin odottamaton ja yllättävä sairausriskin geenilöydös, keskustelemme kanssasi mitä löydös voi tarkoittaa ja tarvittaessa ohjaamme sinut edelleen asiantuntijalääkärille.