Geeni­neuvoja Merja

Hyvinvointi lähtee genomista

Geenineuvoja on ihmisen geeniperimän (perinnölli­syys, DNA, geenit) asian­tuntija, joka on koulutuk­seltaan geneetikko, lääkäri, terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja ja joka on saanut terveydenhuollon lisäkoulutusta genomitiedon oikea-aikaisesta ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Pääset geenineuvojan etävastaan­otolle ajanvarauksen kautta. Voit valita joko hyvinvoinnin tai terveyden geenineuvonnan

Verkosta ostettavan geenitestin valintaan ja tulosten tulkintaan tarvitaan genetiikan syväosaamista. Geneetikkona, syöpäbiologian ammattilaisena ja genomitiedon ammatillisena opettajana olen tiedollisesti ja pedagogisten taitojen osalta niin pätevä, että osaan ja voin antaa geneettistä neuvontaa. 

Geenineuvojan etävastaanotolla voit tehdä tietoisen päätöksen sinulle sopivan geenitestin tekemisestä. Kun olet saanut geenitestin tuloksen, saat geneettistä tulkintaa tulosten merkityksestä sinun hyvinvointisi ja terveytesi kannalta.

Hyvinvoinnin genetiikan peruskysymyksiä ovat:

 • Kuka olet?
 • Millainen olet?
 • Mitä haluat?
 • Mikä sinulle on elämässä tärkeintä, ja miten arkiset valintasi ja ajankäyttösi heijastelevat näitä arvoja?

Pysähdy miksi -kysymyksen äärelle, kun tekee mieli ylensyödä, humaltua, jäädä sohvalle tai valvoa aamuyöhön. Tai kun kaikki on ihan hyvin. Ymmärrys geeniperimästäsi voi olla osaa pohdintaasi.

Geenitestin tulosten tulkinta vaatii ihmisgenetiikan ammattilaisen neuvonta- ja ohjaamisosaamista. Turvallisen keskustelutilan luominen ja sinun puheen kuunteleminen on ensisijaista. Geenineuvojan etävastaanotolla autan sinua ymmärtämään mm millainen on luotettava kaupallinen geenitestausyhtiö ja miten voit ottaa geenitestisi tulokset hyötykäyttöön. Lupaan sinulle tietoa ja keskustelua paremman elämän työkalupakkiin.

 

GeneDiagFactorin geenineuvonnan palvelulupaus – sinua kuunnel­laan, autetaan ja tuetaan

Teen työtä jaksamisen, energian, yleisen hyvinvoinnin ja terveiden elinvuosien lisäämiseksi. Tavoitteena on yhdistää asiakkaan oman hyvinvoinnin seuranta ja geenineuvonta uudella tavalla.

DiagFactor on Suomen ensimmäinen ja ainoa kuluttajien geenitestien tulosten tulkintaan (geenineuvontaan/ geneettiseen tulkintaan) keskittynyt yritys.

Autan sinua

 • sopivan geenitestin valinnassa.
 • eri geenitestien tulosten tulkinnassa merkityksellisellä tavalla.
 • tekemään parempia arjen valintoja hyvinvointisi edistämiseksi.

Teen ihmisgenetiikan asiantuntijatyötä muiden genomialan yritysten ja perinnöllisyyden asiantuntijoiden kanssa. DiagFactor Oy on yksi Terveysteknologia Ry:n genomiteollisuusjaoston perustajayrityksistä.

Olen tehnyt yhteistyötä mm seuraavien geenitestausyhtiöiden kanssa: GenePlanet, Evogenom, Abomics, MyDNAPedia, Woble Genomics, Medigoo, Nordic Genex ja FINBB. 

 

DiagFactor Oy yhtiön perustaja, Merja Auvinen

Suomen 1. hyvinvoinnin geenineuvoja

 • Helsingin yliopisto, syöpägenetiikan tohtori 1997
 • Helsingin yliopisto, syöpäbiologian dosentti 2004
 • Aalto Yliopisto, Executive MBA 2012
 • NLP Master Practitioner 2017
 • HAMK ja TAMK, Genomitiedon ammatillisen opettajan (AmO) pedagoginen pätevyys 2023
 • Bioteknologiayritys Karyon Oy:n yksi perustaja, tieteellinen neuvonantaja ja hallitusjäsen 8 vuotta – syöpäkudoksen solutukiväliaineeseen hakeutuvien kuljetusmolekyylien kehitys 2001-2008
 • Genomipalveluyritys DiagFactor Oy:n perustaja, toimitusjohtaja ja geenineuvoja 2015-
 • Terveysteknologia Ry:n genomiteollisuusjaoston varapuheenjohtaja ja viestintävastaava 2017-2024
 • Globaalin lääketeollisuuden palveluksessa onkologian tieteellisen asiantuntijan roolissa 2001-2015 ja 2021-

Toivotan sinut tervetulleeksi DiagFactorin geenineuvojan etävastaanotolle.

En jätä sinua yksin epävarmuuden, pelon tai ahdistuksen kanssa, joka liittyy genomitietoon. Olen täällä auttamassa sinua kohti parempaa hyvinvointia ja terveyttä. Vaativat elämäntapojen ohjaustilanteet ovat kyvykkyyteni syvintä ydintä.

Varaa aika geenineuvojalle

Kun olet varannut ajan etävastaanotolle, niin saat samana päivänä sähköpostitse lisätietoa, miten varustautua geenineuvojan etävastaanotolle. 

Kenelle DiagFactorin palvelu on tarkoitettu?

Kaikille omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille

Genomitieto on olennainen osa yksilöllistettyä ja ennakoivaa terveydenhuoltoa, kun haluat itse ottaa enemmän vastuuta jaksamisestasi. DiagFactorin geenineuvojan puoleen voit kääntyä, kun haluat lisää tietoa ja ymmärrystä geeniperimääsi kirjoitetetusta elämän koodista. Geenineuvonnassa saat asianmukaista informaatiota kaupallisen geenitestin tarkoituksesta, luonteesta ja tuloksista. Uskon, että oikea-aikainen genomitieto lisää turvaa ja luo sinulle oikein ymmärrettynä parempaa hyvinvointia ja terveyttä.

Geenitestit ja genomi­tutkimukset erilaisiin tarpeisiin

Hyvinvoinnin geenitestejä ovat:
• Etninen alkuperä
• DNA-sukulaiset
• Painonhallinta
• Liikunta
• Addiktiot (tupakka, alkoholi, ruoka, pelit)
• Luonteenpiirteet

Terveyden geenitestejä ovat:
• Sairastumisriskit (kansantaudit, muistisairaudet ja syöpä)
• Sopivan lääkkeen ja annoksen valinta (farmakogenetiikka)

Terveyden suomalaisia geeni- ja genomitutkimuksia ovat:
• FinnGen-tutkimushanke
• THL:n P5-tutkimushanke (geeni- ja aineenvaihduntatietoa terveyden hyväksi)
• Biopankkinäytteiden lisäanalysoinnit (Fingenious-portaali)