Genomitiedolla lisää hyvinvointia

 

DiagFactorin palvelulupaus – Sinua kuunnellaan, autetaan ja tuetaan

Teemme työtä jaksamisen, yleisen hyvinvoinnin ja terveiden elinvuosien lisäämiseksi. Tavoitteenamme on yhdistää oman hyvinvoinnin seuranta ja digitaaliset neuvonta- ja valmennuspalvelut uudella tavalla.

DiagFactor on Suomen ensimmäinen ja ainoa kuluttajien geenitestien tulosten tulkintaan (geenineuvontaan/geneettiseen neuvontaan) keskittynyt yritys.

Me autamme Sinua:

 • Oikean geenitestin valinnassa.
 • Eri geenitestien tulosten tulkinnassa merkityksellisellä tavalla.
 • Tekemään parempia arjen valintoja hyvinvointisi edistämiseksi.

Teemme ihmisgenetiikan asiantuntijatyötä muiden genomialan yritysten ja perinnöllisyyden asiantuntijoiden kanssa. Olemme yksi Terveysteknologia Ry:n genomiteollisuusjaoston perustajayrityksistä.

Kenelle DiagFactorin palvelu on tarkoitettu?

Kaikille omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille genomitieto on olennainen osa yksilöllistettyä ja ennakoivaa terveydenhuoltoa. Meidän puoleemme voit kääntyä, kun haluat lisää tietoa ja ymmärrystä geeniperimästäsi. Geenineuvonnassa saat asianmukaista informaatiota geenitestin tarkoituksesta, luonteesta ja tuloksista. Uskomme, että oikea-aikainen genomitieto lisää turvaa ja luo sinulle oikein ymmärrettynä parempaa hyvinvointia ja terveyttä.

Apteekeille ja terveydenhuoltohenkilöstölle tarjoamme genomitiedon luentoja ja koulutuksia osaksi asiakkaiden (potilaiden) palveluneuvontaa. Haluamme edistää henkilöstön täsmällistä, käytännöllistä ja osallistavaa genomitiedon hyötykäyttöä. Tavoitteena on geenitestien oikea-aikainen käyttäminen sekä genomitiedon ymmärtäminen ja soveltaminen diagnostiikan, lääkemääräysten, hoitopäätösten ja elintapaohjauksen osana.

Yrityksille tarjoamme geeniluentoja ja ’Lisää energisiä työpäiviä’ TYHY-pakettia parantamaan työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista sekä vähentämään sairaslomapäiviä ja lisäämään terveitä elinvuosia. Työ on osa elämää ja elämä osa työtä. Geenitiedolla työntekijän sisäiset voimavarat voidaan ottaa paremmin käyttöön sekä työssä että vapaa-ajalla.

Geenitestit ja genomitutkimukset erilaisiin tarpeisiin

Hyvinvoinnin geenitestejä ovat:
• Etninen alkuperä
• DNA-sukulaiset
• Painonhallinta
• Liikunta
• Addiktiot (tupakka, alkoholi, ruoka, pelit)
• Luonteenpiirteet

Terveyden geenitestejä ovat:
• Sairastumisriskit (kansantaudit, muistisairaudet ja syöpä)
• Sopivan lääkkeen ja annoksen valinta (farmakogenetiikka)

Terveyden suomalaisia geeni- ja genomitutkimuksia ovat:
• FinnGen-tutkimushanke
• THL:n P5-tutkimushanke (geeni- ja aineenvaihduntatietoa terveyden hyväksi) 
• Biopankkinäytteiden lisäanalysointi (Fingenious-portaali)

Yhtiön perustaja, Merja Auvinen, Suomen 1. hyvinvoinnin geenineuvoja

 • Helsingin yliopisto, syöpägenetiikan tohtori 1997
 • Helsingin yliopisto, syöpäbiologian dosentti 2004
 • Aalto Yliopisto, Executive MBA 2012
 • NLP Master Practitioner 2017
 • HAMK ja TAMK, Genomitiedon ammatillisen opettajan (AmO) pedagoginen pätevyys 2023
 • Bioteknologiayritys Karyon Oy:n yksi perustaja, tieteellinen neuvonantaja ja hallitusjäsen 8 vuotta – syöpäkudoksen solutukiväliaineeseen hakeutuvien kuljetusmolekyylien kehitys 2001 – 2008
 • Globaalin lääketeollisuuden palveluksessa 15 vuotta – ensin tieteellisen asiantuntijan roolissa ja myöhemmin liiketoiminnan johtotehtävissä 2001 – 2015
 • Genomipalveluyritys DiagFactor Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja 2015 –
 • Terveysteknologia Ry:n genomiteollisuusjaoston varapuheenjohtaja ja viestintävastaava 2017 – 

DiagFactorin omistus- ja osaamispohja laajeni vuonna 2018, kun kaupan ja valmentamisen ammattilainen Markku Hiljanen ja yritysviestinnän ammattilainen Riitta Auvinen tulivat mukaan toimintaan. 

Toivotamme Sinut tervetulleeksi DiagFactorin geenineuvontapisteeseen. Me emme jätä Sinua yksin epävarmuuden, pelon tai ahdistuksen kanssa. Olemme täällä auttamassa sinua kohti parempaa hyvinvointia ja terveyttä.

Ihmiset DiagFactorin takana

Merja Auvinen
Perustaja ja Geenineuvoja

DiagFactor Oy genomiterveysyhtiön toimitusjohtaja.

Markku Hiljanen
partneri ja hyvinvointivalmentaja

Ledear Oy hyvinvointiyhtiön perustaja ja toimitusjohtaja.

Riitta Auvinen
partneri ja viestinnän Personal Trainer

Rianno Communications Oy viestintäyhtiön perustaja ja toimitusjohtaja.