DiagFactor tarjoaa yrityksille ja yhteisöille erilaisia genetiikkapalveluita. Tavoitteena on luoda genomitiedolla parempaa hyvinvointia ja terveyttä.

A

Genomiterveyden koulutukset lääketeollisuudelle ja terveydenhuoltohenkilöstölle. Täsmällistä, käytännöllistä ja osallistavaa genomikoulutusta, joka auttaa ymmärtämään ja käyttämään ajantasaista genomitietoa ja geenitestejä oikea-aikaisesti diagnostiikan ja hoitopäätösten osana.

B

Hyvinvointivalmennuksia yrityksille koskien geenitestien ja geenineuvonnan hyötykäyttöä ylläpitämään työkykyä sekä ehkäisemään vakavien elintapasairauksien puhkeamista.

Konsultaatiopalvelut akateemisille työryhmille ja aloittaville genomiteollisuuden yrityksille koskien genomilöydösten kaupallistamista sekä liiketoimintakonseptien kansainvälistämistä.

C

Kaupalliset DNA-laboratoriopalvelut geenitestausyrityksille, globaalille diagnostiikka- ja lääketeollisuudelle yhteistyössä Woble Helsingin kanssa. DNA-eristystä ja PCR-genotyyppausta mm. sylkinäytteistä, parafiinileikkeistä, kudos- ja verinäytteistä (kuluttajageenitestit, biopankkinäytteet, kliiniset lääketutkimukset, akateemiset tutkimukset).