DiagFactor tarjoaa yrityksille erilaisia genetiikkapalveluita. Valikoimassamme on ihan uudenlainen työhyvinvoinnin TYHY-palvelu 'Lisää terveitä elinvuosia'. Tavoitteena on luoda koulutusten, luentojen, geenitestauksen, geenineuvonnan ja hyvinvoinnin taitojen avulla avulla parempaa jaksamista, mielen hyvinvointia ja terveyttä.

A

Genomiterveyden koulutukset ja luennot

lääketeollisuudelle, apteekeille
ja terveydenhuoltohenkilöstölle osaksi asiakkaiden (potilaiden) palveluneuvontaa.

Täsmällistä, käytännöllistä ja osallistavaa genomikoulutusta, joka auttaa ymmärtämään ja käyttämään ajantasaista genomitietoa ja geenitestejä oikea-aikaisesti diagnostiikan ja hoitopäätösten osana.

”Genomitiedolla lisää hyviä työpäiviä.

B

Lisää terveitä elinvuosia TYHY-paketti

yrityksille ja yhteisöille
parantamaan työntekijöiden työelämässä jaksamista, vähentämään sairaslomapäiviä ja lisäämään terveitä työvuosia.

Työ on osa elämää ja elämä osa työtä. Genomitiedolla työntekijän sisäiset voimavarat voidaan ottaa paremmin käyttöön, osaksi elämänkulkua ja työelämää. Tätä varten olemme luoneet uuden genomitiedon ymmärtämiseen perustuvan Corporate Wellness TYHY-paketin, joka pitää sisällään geenitestauksen, geenineuvonnan ja oivalluttat mielen hyvinvoinnin taidot.

’Lisää terveitä elinvuosia’ TYHY-paketti sisältää alkuluennon perinnöllisyydestä ja geenitestauksen hyödyistä. Työntekijä voi valita mieluisimman geenitestin riippuen hänen hyvinvoinnin uudistumisen tavoitteesta esim. urheilugeenitestin, painonhallinnan ja elintapatyylin geenitestin, kansantautien riskigeenitestin tai naisten hormoniterveyden geenitestin. Kukin testattava saa henkilökohtaisen geenineuvonnan koskien geenitestien tulosten tulkintaa. Koska työntekijän uudistuminen voi tapahtua vain kun ’pääkoppa on iskussa’, niin TYHY-päivän kokonaisuuteen kuuluu olennaisesti ’Hyvinvoinnin taidot’ luennot ja sparraus.

Lisää terveitä elinvuosia TYHY-paketin oivalluttajana toimii Markku  Hiljanen, DiagFactorin partneriosakas, MBA, KTM