DiagFactor tarjoaa yrityksille erilaisia genetiikkapalveluita. Valikoimassamme on ihan uudenlainen työhyvinvoinnin TYHY-palvelu 'Lisää terveitä elinvuosia'. Tavoitteena on luoda koulutusten, luentojen, geenitestauksen, geenineuvonnan ja hyvinvoinnin taitojen avulla parempaa stressin sietoa, palautumista, jaksamista ja mielen hyvinvointia.

A

Genomitiedon koulutukset ja luennot

apteekeille, lääketeollisuudelle
ja terveydenhuoltohenkilöstölle osaksi asiakkaiden (potilaiden) palveluneuvontaa.

Täsmällistä, käytännöllistä ja osallistavaa genomikoulutusta, joka auttaa ymmärtämään, käyttämään ja soveltamaan ajantasaista genomitietoa ja geenitestejä vastuullisesti & oikea-aikaisesti diagnostiikan, lääkemääräysten, hoitopäätösten ja elintapaohjauksen osana.

Voit ottaa yhteyttä info@diagfactor.com tai soittaa 050 511 8406

”Genomitiedolla lisää hyviä työpäiviä.

B

Lisää terveitä elinvuosia TYHY-paketti

yrityksille
parantamaan työntekijöiden työelämässä viihtymistä, jaksamista, vähentämään sairaslomapäiviä ja lisäämään terveitä työvuosia.

Työ on osa elämää ja elämä osa työtä. Genomitiedolla (perimä-DNA-geenit) työntekijän sisäiset voimavarat voidaan ottaa paremmin käyttöön, osaksi elämänkulkua ja työelämää. Tätä varten olemme luoneet uuden genomitiedon hyötykäyttöön perustuvan DNA-based Corporate Wellness TYHY-paketin, joka pitää sisällään ominaisuuksien geenitestauksen, henkilökohtaisen geenineuvonnan ja oivalluttavat mielen hyvinvoinnin taidot.

’Lisää terveitä elinvuosia’ TYHY-paketti sisältää alkuluennon perinnöllisyydestä ja geenitestauksen hyödyistä. Työntekijä voi valita mieluisimman hyvinvoinnin geenitestin riippuen hänen uudistumisen tavoitteesta esim. liikuntageenitestin; painonhallinnan ja elintapatyylin geenitestin; persoonallisuusgeenitestin; tai naisten suolisto- ja hormoniterveyden geenitestin. Kukin työntekijä saa henkilökohtaisen geenineuvonnan koskien geenitestien tulosten tulkintaa ja hyötykäyttöä. Koska työntekijän uudistuminen voi tapahtua vain kun ’pääkoppa on iskussa’, niin TYHY-päivän kokonaisuuteen kuuluu olennaisesti ’Hyvinvoinnin taidot’ luennot ja sparraus, jossa huomiodaan erityisesti stressin hallinta, jaksaminen ja työstä palautuminen.

Lisää terveitä elinvuosia TYHY-paketin oivalluttajana toimii Markku  Hiljanen, DiagFactorin partneriosakas, MBA, KTM.
Voit ottaa yhteyttä markku.hiljanen@diagfactor.com