Merja Auvinen

DiagFactor on Suomen ensimmäinen digitaalinen genomiterveyden palvelutalo. Samasta ’talosta’ kaikki genetiikan palvelut.

DiagFactor on Suomen ensimmäinen digitaalinen genomiterveysyhtiö. Teemme ihmisgenetiikan asiantuntijatyötä muiden genomialan yritysten ja perinnöllisyyden asiantuntijoiden kanssa.

Me autamme kansalaisia ja yrityksiä & yhteisöjä – geenitesteillä, osaavalla geenineuvonnalla, mielen taidoilla ja hyvinvointivalmennuksilla kohti parempaa toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä.

Suomessa tehdään vuosittain yli 200 000 geenitestiä. Sitran ja Taloustutkimuksen vuonna 2014 teettämän selvityksen mukaan 61 % ihmisistä on kiinnostunut selvittämään omia perinnöllisiä riskitekijöitään ja 84 % harkitsisi elintapamuutosta, jos saisi testitietoa perimäänsä liittyvistä riskeistä. GeneRISK-tutkimuksessa perinnöllisten riskitulosten palautus auttoi 9/10 tutkituista sepelvaltimotautipotilaista muuttamaan pysyvästi elintapoja – 14% lopetti tupakanpolton ja 13% onnistui pudottamaan painoaan.

Elintapojen muuttaminen onnistuu hyvin harvoin. Siksi sepelvaltimotautipotilaiden GeneRISK-tulokset ovat uraa uurtavia – avaamalla oven genomitiedon hyötykäytön maailmaan he onnistuivat muuttamaan piintyneitä huonoja tapoja paremmiksi.

Keskeisin tekijä GeneRISK-tutkimuksen onnistumisessa ei kuitenkaan ollut itse geenitestaus tai tulosten palauttamiseen kehitetty kardiokompassityökalu, vaan henkilökohtainen geenineuvonta, jolla geneettinen riskitulos tuli ymmärrettäväksi – mitä tulos tarkoittaa ja mitä ei. Se miten geenitestin tulos palautetaan testattavalle henkilölle (sinulle), on olennaisinta elintapojen uudistamisen kannalta. Geneettinen neuvonta vaatii syvää ihmisgenetiikan osaamista, kykyä eettiseen pohdintaan ja ihmisen kuuntelu- sekä kohtaamistaitoja.

Lääkäreiden peruskoulutukseen ei kuulu genetiikka, joten heillä on rajalliset tiedot ja taidot auttaa sinua koskien geenitestauksen tarpeen pohdintaa tai geenitestin tulosten tulkintaa. Siksi geneetikoilla on keskeinen merkitys auttaa sinua tekemään perusteltu päätös geenitestauksesta ennen näytteen ottoa. Vastaavasti, geneetikolla on riittävät tiedot ja taidot kertoa mitä geenitulokset merkitsevät sinulle ja läheisillesi.

Geenineuvoja on yksityisessä terveydenhuollossa lääkärin uusi työpari, joka lääkärin rinnalla ja lähellä potilasta, antaa lääkärille valmiudet ymmärtää, käyttää ja soveltaa genomitietoa oikea-aikaisesti, etenkin silloin kun on kyse terveyden edistämisestä.

Tarjoamme kansalaisille Suomen 1. geenineuvontapisteen netissä. Meidän verkkokaupan kautta voit tilata sinun tarpeeseen sopivan geenitestin tai genomitutkimuksen (eksomiselvityksen). Mikä tärkeintä, meillä voit keskustella tietoturvallisesti geenineuvojan kanssa perimään liittyvistä kysymyksistä – kohtuuhinnalla ja ihan silloin kuin sinulle sopii, etävastaanotolla omasta olohuoneestasi. Halutessasi voit saada sinulle räätälöidyn hyvinvointivalmennuksen, joka perustuu geenituloksiin ja hyvän mielen valmiuksiin.

Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme koulutuksia ja genomiterveyskartoituksia. Meidän kehittämä genomiterveyskartoitus (DNA-based Corporate Wellness) on ihan uusi ja erilainen näkökulma yritysten työhyvinvoinnin ylläpitoon ja kehittämiseen. Genomitiedolla ja ’Hyvinvoinnin taitojen’ -sparrauksella motivoimme ja sitoutamme työntekijöitä uudistumaan, niin että sairaslomapäivien lukumäärä vähenee ja työntekijät saavat lisää terveitä työvuosia.

Genomitieto on olennainen osa tulevaisuuden digitaalista terveydenhuoltoa. Meidän puoleemme voit kääntyä helposti netissä, kun haluat tietoa ja ymmärrystä geeneistäsi ja perimästäsi. Geenineuvonnassa saat asianmukaista informaatiota geenitestin tarkoituksesta, luonteesta ja seurauksista. Uskon, että oikea-aikainen genomitieto lisää turvaa ja luo sinulle oikein ymmärrettynä parempaa hyvinvointia ja terveyttä. Genomitiedossa ei ole pelättävää – meidän jokainen verinäyte ja hiustupsu sisältää ihmisen kaiken genomitiedon. Geenitestillä voit selvittää geneettisiä ominaisuuksia ja ennakoida mitä terveysriskejä soluissasi on. Geenitestauksella voit ottaa genomitiedon terveyshyödyt käyttöösi!

Geenitestin voit löytää apteekin omahoitohyllystä, tilata verkkokaupasta tai teettää osana terveydenhuoltoa. Kun testi on tehty, olennaista on saada tukea ja ymmärrystä siihen, mitä geenitulos tarkoittaa sinun tapauksessasi ja miten otat tuloksen huomioon arjen valinnoissasi. Alustavien tietojen mukaan ainoastaan ne, jotka ovat saaneet geneettistä neuvontaa eli geenitestin tulosten tulkintaa henkilökohtaisesti, ovat aidosti korjanneet elintapojaan kuten lepoa, ravintoa ja liikuntaa.

Emme ole ainoastaan tehneet helpoksi nopeaa pääsyä geenineuvojalle, teemme sen hintaan, johon kaikilla on varaa. Maksat vain 40 €, kun tarvitset neuvoa pohdintaan – miksi tehdä geenitesti – ja kun päätät tehdä, niin minkä geenitestin valitset. Voit valita esimerkiksi DiagFactor-geenidieetin, joka sisältää painonhallinnan ja elintapatyylin geenitestin, geenineuvonnan ja sinun DNA-tulosten perusteella räätälöidyt ruokaohjeet ja liikuntasuunnitelman, hintaan 360 €. Kun olet teettänyt 23andMe-geenitestin tai jonkun muun hyvinvoinnin/terveyden geenitestin, niin geneettisen neuvonnan eli tulkintapalvelun hinta on 80 – 120 €. Kun tarvitset apua ’neulan löytämiseen heinäkasasta’, voimme tarjota sinulle DoFactor-palvelukokonaisuuden eli kaikkien geenien NGS-eksomisekvensoinnin, räätälöidyn geeniraportin ja geenineuvonnan hintaan 980 €. Kun haluat täyden genomiterveyden MentalFactor-palvelupaketin, niin voit valita geenitestin + geenineuvonnan + hyvän mielen taitojen valmennuksen ja hinta on 1 190 €. Käytössämme on Klarnan joustava maksupalveluominaisuus eli voit maksaa sinulle sopivissa erissä.

DiagFactorin genomiterveyden palvelutalon sivustoilla käy kuukausittain satoja henkilöitä etsimässä tietoa mitä geenitestaus ja geenineuvonta ovat sekä mitä hyötyä oman DNA-ytimensä tuntemisesta on. Myös MentalFactor-hyvinvointiohjelmaan, joka yhdistää geenitestauksen, geenineuvonnan ja lyhytkestoisen, ratkaisukeskeisen psykoterapian, on moni tutustunut. Ymmärrys geeniperimästä ja hyvän mielen taidot voivat olla se ratkaiseva avain, jolla pysyvä elintapamuutos kuten painonpudotus on mahdollinen.

Geenineuvonnalla geenitestien ja genomitutkimuksen terveyshyödyt käyttöön

Geenien toiminta on hyvin monimutkaista, joten geenitestien tulosten tulkinta vaatii syvällistä ammattiosaamista. Esimerkiksi se, että sinun perimästä löytyy altistava geenimuutos jollekin sairaudelle, ei välttämättä merkitse sairauden ilmenemistä.

Geenineuvonta on huomattavasti laajempi käsite kuin perinnöllisyysneuvonta, jota perinnöllisyyslääkärit antavat yliopistollisten keskussairaaloiden kliinisen genetiikan osastoilla, ja mihin päästäksesi tarvitset lääkärin lähetteen. Perinnöllisyysneuvonta käsittää keskustelut koskien harvinaissairauksia, lisääntymisterveyttä (perhesuunnittelua) ja perinnöllisiä syöpiä, kun taas geenineuvonnassa pohditaan kaikkia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä perinnöllisyyskysymyksiä.

Me DiagFactorin geenineuvojan kohtaamispaikalla autamme sinua päätöksessä milloin geenitesti kannattaa tehdä (ja milloin ei), mistä luotettavan geenitestin voi tilata ja mikä tärkeintä – geenitestien tulosten tulkintaa selkokielellä ja ymmärrettävästi. Jos geenilöydös on merkittävä, niin ohjaamme sinut edelleen MentalFactor omahoito-ohjelmaan, jossa tuetaan elintapamuutokseen aloittamista ja ylläpitoa. Kun sinun odottamaton tai yllättävä geenituloksesi vaatii terveydenhuollon ammattilaisen jatko-otetta kuten diagnoosia, hoidon tarpeen arviointia tai lääkehoitovaihto-ehtojen puntarointia, autamme sinua löytämään sairautesi asiantuntijat.

DiagFactorin geenineuvonnassa sinua auttavat genomitiedon asiantuntijat. He ovat erittäin osaavia ihmisgenetiikasta väitelleitä perinnöllisyyden asiantuntijoita, joilla on hyvät valmiudet analysoida, ymmärtää ja tulkita genomitietoa, sekä kuunnella sinua. Tätä geenineuvontaa ja geenitestien tulkintapalvelua me tarjoamme DiagFactorilla – tavoitteenamme on tarjota genomitiedolla parempaa terveyttä Suomen asukkaille. Me emme jätä sinua yksin epävarmuuden tai pelon kanssa, vaan saat tietoa ja tukea juuri niin paljon kuin sinä tarvitset.

Tietoturvallinen käyttöympäristö

Geenitestien tulokset ovat arkaluonteisia henkilötietoja, samalla tavalla kuin sairaustiedot. Siksi DiagFactorin geenineuvonta tapahtuu tietoturvallisella kommunikaatio-alustalla, eikä tavallisella puhelinsoitolla tai sähköpostilla. Kun olet maksanut verkkokaupassa geenineuvojan kohtaamisesta, kirjaudut (sairaalatason) tietoturvatulle kommunikaatio-alustalle, jossa voit chatata tai soittaa videopuhelun. Ennen kirjautumista hyväksyt tietosuojalomakkeen ja annat suostumuksen sinun genomitietojen analysointiin ja tulkintaan. DiagFactor tekee tietosuojayhteistötä Suomen Asiakastiedon kanssa, jolloin sinun antamat tiedot pysyvät luottamuksellisina, palomuurien ja muiden tietoturvaa lisäävien toimintojen takana.

Asiakasrekisterin tietosisältö
Käyttäjärekisteri koostuu asiakkaista ja DiagFactorin valtuuttamista geneetikoista ja perinnöllisyyslääkäreistä. Tiedot sisältävät kaiken mitä asiakas omasta toimestaan tai geneetikon tai perinnöllisyyslääkärin kehotuksesta kertoo sekä lähettää geenineuvojalle, tai vastaavasti mitä geneetikot tai perinnöllisyyslääkärit lähettävät asiakkaalle sekä keskenään keskustelevat geenituloksen ymmärtämiseen liittyen. Rekisteriin kertyy myös tietoa mihin geenineuvonta on johtanut (transaktiot), esim. onko henkilö hakeutunut ja osallistunut johonkin hyvinvointia ylläpitävään omahoito-ohjelmaan tai onko hänet ohjattu edelleen terveydenhuoltohenkilöstön (lääkärin) vastaanotolle. Keräämme käyttäjiltä mm. seuraavia henkilötietoja rekisteröinnin ja palvelun käytön yhteydessä:

  • Nimi
  • Sukupuoli
  • Syntymäpäivä ja vuosi
  • Salasana, käyttäjätunnus
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Käyttäjän genomiterveyttä koskevat tiedot kuten tehtyjen geenitestien tulokset
  • Tietoja istunnoista chat- ja videopuhelupalveluissa (kesto, keskeytyminen, istuntojen lukumäärä jne.)
  • Muita rekisterin käyttötarkoitukseen liittyviä tietoja
  • Lisäksi, kun käyttäjä ottaa yhteyttä, tämä yhteydenpito saatetaan tallentaa.

Merja Auvinen, perustaja, syöpägenetiikan ammattilainen

Olen väitellyt syöpägenetiikasta tammikuussa 1997 ja Helsingin Yliopiston syöpäbiologian dosenttina olen toiminut lokakuusta 2004 lähtien. Tutkimusuran jälkeen olen ollut bioteknologiayritys Karyonin perustaja, tieteellinen neuvonantaja ja hallitusjäsen. Kehitimme kuljetusmolekyylejä, jotka hakeutuvat syöpäkudoksen solutukiväliaineeseen. Lääketeollisuuden palveluksessa olin 15 vuotta, ensin lääketieteellisen asiantuntijan roolissa ja myöhemmin liiketoiminnan johtotehtävissä. Olen saanut perehtyä kiinteiden, hematologisten ja harvinaisten kasvainten geenidiagnostiikkaan, syöpäbiologiaan ja täsmälääkkeiden lääkekehitykseen, perusteellisesti. Aalto Yliopistossa olen suorittanut ylemmän johdon koulutusohjelman, Executive MBA:n, vuonna 2012.

DiagFactor on semi-yhteiskunnallinen terveysteknologiayritys – me teemme hyvää kertomalla & tiedottamalla mikä merkitys genomitiedolla on yksilön toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja terveyden kannalta.

Olen perustanut DiagFactorin syyskuussa 2015 vastaamaan tarpeeseen miten terveydestä & biopankeista uutta liiketoimintaa, työtä ja kilpailukykyä. Ajattelen vahvasti, että geenitestaus ja geenineuvonta ovat ennakoivia työkaluja, joilla voidaan ylläpitää toimintakykyä ja hyvinvointia, kun taas elintapamuutokset (mielen taidot ja hyvinvointivalmennukset) ovat olennainen osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Digitaalisen genomiterveysyhtiö DiagFactorin liiketoimintakonsepti on syntynyt Espoon rannikolla, juoksulenkeillä toukokuussa 2014. Yhdessä rantamutkassa, joka päivä, näin vastarannalla professori Olli Carpenin purjeveneen ja mietin, miten osaltani auttaa häntä ja hänen työryhmäänsä saada eräs suolistosyövän biomarkkeritesti kaupallistettua. Tämä syöpägeenitestin kehittäminen liittyy terveydenhuollon peruskysymykseen – suomalaiset ansaitsevat parempaa yksilöllistettyä syövän lääkehoitoa geenitiedolla.

Haluan tarjota suomalaisille digitaalisen genetiikkapalvelun – genomitiedon talon – josta voi löytää kaiken olennaisen kerralla, ilman seikkailua nettisivustolta toiselle. Luotettavaa tietoa ja helppoa pääsyä genomitiedon asiantuntijoiden juttusille, ilman lähetettä ja kuukausien odotusta.

Genomiteollisuusjaosto

Jouluna 2017 julkaistiin Finngen-hanke kansalaisille. FinnGen on julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen tutkimushanke, johon osallistuvat suomalaiset yliopistot, sairaanhoitopiirit, THL, biopankit sekä useat kansainväliset lääkeyritykset. FinnGen-tutkimushanke vie 500 000 suomalaista löytöretkelle genomitietoon ja tulevaisuuden terveysinnovaatioihin. Koko Suomen kattava FinnGen-tutkimushanke on suomalaisten yhteinen tutkimus, jonka merkittävimmät löydökset voivat löytyä kenen tahansa näytteestä ja auttaa ihmisiä ympäri maailmaa.

Näiden julkisten genomialan toimijoiden ja Finngen-tutkimushankkeen rinnalle ja tueksi tarvitaan yksityistä genomialan (genetiikan) palveluliiketoimintaa. Genomitieto ja siihen yhdistettävät terveystiedot ovat olennainen osa tulevaisuuden digitaalista terveydenhuoltoa – ja DiagFactor on osaltaan, yhdessä yrityskumppaneiden kanssa, luomassa tätä uutta genomipalveluiden SOTE-rakennetta. Olemme perustaneet genomiteollisuusjaoston, joka toimii osana Terveysteknologia Ry:tä. Tavoitteenamme on arkipäiväistää geenitestien käyttöä sekä kliinisessä potilastyössä että ennakoivassa työterveydessä. Tahtotilanamme on hälventää sanan geeni aiheuttamaa pelkoa. Mitä pelättävää on sinun jokaisen solun DNA-koodissa, sillä sehän olet ainutkertainen sinä?

Jotta jokainen suomalainen asukas voi olla edelläkävijä genomitiedon oikea-aikaisessa hyötykäytössä, olen mahdollistanut yksityisen genomiterveyden palvelukonseptin: DiagFactor on Suomen 1. geenineuvontapiste netissä, jossa kansalaiset voivat saada apua geenitestin tilaukseen ja selkokielistä geenineuvontaa heidän perimäänsä kirjoitetusta viestistä. Geenitestaus voidaan nähdä & kokea ihan yhtä tavallisena kuin verinäytteen antaminen lääkärikäynnin yhteydessä. Ensin ostat geenitestin, ja sitten DiagFactorin tietoturvallisella geenineuvojan kohtaamispaikalla voit keskustella mitä geenitestin tulokset tarkoittavat juuri sinun kannalta. MentalFactor hyvinvointi-ohjelmassa tämä geenitulos voidaan halutessasi ottaa osaksi elintapamuutosta kohti riittävää lepoa, ravitsevaa ravintoa ja hengästyttävää liikuntaa, kera hyvän mielen taitojen.

Helppoa, nopeaa ja kohtuuhintaista geenineuvontaa ja hyvinvointivalmennusta netissä. Ilman lähetettä. Olet lämpimästi tervetullut!

 

Merja Auvinen, FT, dosentti, EMBA, toimitusjohtaja, Terveysteknologia Ry:n genomiteollisuusjaoston varapuheenjohtaja & viestintäpäällikkö