Merja Auvinen

DiagFactor on Suomen ensimmäinen digitaalinen genomiterveysyhtiö. Samasta ’geenineuvontapisteestä’ kaikki genetiikan palvelut.

Me DiagFactorilla autamme kansalaisia ja yrityksiä & yhteisöjä – geenitesteillä, osaavalla geenineuvonnalla, mielen taidoilla ja hyvinvointivalmennuksilla – kohti parempaa toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä.

DiagFactor Oy on perustettu syyskuussa 2015 vastaamaan tarpeeseen, miten genomiikasta & biopankeista uutta hyvinvoinnin ja terveyden liiketoimintaa, työtä ja kilpailukykyä.

Teemme ihmisgenetiikan asiantuntijatyötä muiden genomialan yritysten ja perinnöllisyyden asiantuntijoiden kanssa. DiagFactor on yksi Terveysteknologia Ry:n genomiteollisuusjaoston perustajayrityksistä. Genomiteollisuusjaosto on suomalaisten terveysteknologiayritysten yhteisö ja vaikuttaja, joka edistää ihmisen genomitiedon (DNA – geenit – perimä) tuottamista, hyödyntämistä ja käytön mahdollistamista.

Geenineuvonnalla geenitestien ja genomitutkimuksen terveyshyödyt käyttöön

Geenien toiminta on hyvin monimutkaista, joten geenitestin valinta ja tulosten tulkinta vaatii syväosaamista, genetiikan asiantuntijuutta. Genomitiedon käyttäminen yksittäisen ihmisen terveyden hyväksi ei ole mahdollista ilman asianmukaista tulkintaa. DiagFactorin geenineuvontapiste on vastaus siihen, miten genomitiedon terveyshyödyt voidaan valjastaa terveyskäyttäytymiseksi, sinun parhaaksi.

Perusterveydenhuollon lääkäreiden koulutukseen ei kuulu genetiikka, joten heillä on rajalliset tiedot auttaa sinua koskien geenitestauksen tarpeen pohdintaa sekä geenitestin tulosten tulkintaa. Siksi DiagFactorin geenineuvojilla on keskeinen rooli (ja osaaminen) auttaa sinua tekemään perusteltu päätös geenitestauksesta ennen näytteen ottoa. Vastaavasti, DiagFactorin geenineuvojilla on riittävät tiedot kertoa mitä geenitulokset merkitsevät ja taidot auttaa miten otat niiden terveyshyödyt käyttöön.

DiagFactorin geenineuvonnassa sinua auttavat genomitiedon asiantuntijat. He ovat erittäin osaavia ihmisgenetiikasta väitelleitä perinnöllisyyden asiantuntijoita, joilla on hyvät valmiudet hakea, analysoida, ymmärtää ja tulkita genomitietoa, sekä kuunnella sinua.

Periaate on, että geenitestauksesta on oltava sinulle enemmän hyötyä kuin haittaa. Siksi geenineuvonnalla ennen geenitestausta on avainrooli, kun teet tietoisen päätöksen, testataanko sinut vai ei. Päätöksen tekoon tarvitset tietoa ja ymmärrystä geenitestin tarkoituksesta, luonteesta ja tulosten mahdollisista haitallisista vaikutuksista sinulle ja läheisillesi.

Kun geenitesti on tehty, sinun on hyödyllistä saada neutraalia tulkintaa mitä geenitulos tarkoittaa ja mitä ei. Annettavan geenineuvonnan laajuutta ja muotoa ohjaa se miten tärkeää genomitieto on sinulle tai sinun perheenjäsenille.

Jos geenitestin tulos on yllättävä, on olennaisen tärkeää, että sinua ei jätetä yksin ahdistuksen, pelon tai epävarmuuden kanssa, vaan että kaikkiin sinun kysymyksiin vastataan. Lisäksi, kun yllättävä geenituloksesi vaatii terveydenhuollon ammattilaisen jatko-otetta kuten diagnoosia, hoidon tarpeen arviointia tai lääkehoitovaihtoehtojen puntarointia, niin autamme sinua löytämään sairautesi asiantuntijat.

Geenineuvonta on huomattavasti laajempi käsite kuin perinnöllisyysneuvonta, jota perinnöllisyyslääkärit antavat yliopistollisten keskussairaaloiden kliinisen genetiikan osastoilla, ja mihin päästäksesi tarvitset lääkärin lähetteen. Perinnöllisyysneuvonta käsittää keskustelut koskien harvinaissairauksia, lisääntymisterveyttä (perhesuunnittelua) ja perinnöllisiä syöpiä. Geenineuvonnassa puolestaan pohditaan kaikkia terveyteen (sairastumisriski) ja hyvinvointiin (ominaisuudet ja farmakogenetiikka) liittyviä perinnöllisyyskysymyksiä.

DiagFactorin palvelulupauksia – sinua kuunnellaan, autetaan ja tuetaan

Tavoitteenamme on tarjota genomitiedolla (oman geeniperimän ymmärtämisellä) parempaa hyvinvointia ja terveyttä Suomen asukkaille.

Geneettinen neuvonta vaatii syvää ihmisgenetiikan osaamista (tietoja ja taitoja): laajojen tietomassojen analysointia, ymmärtämistä ja tulkintaa; kykyä eettiseen pohdintaan ja ihmisen kuuntelu- sekä kohtaamistaitoja. Genetiikka on oma ammattialansa, joka täydentää perinteistä lääketiedettä ja mahdollistaa yksilöllistetyn hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen.

Kansalaisille tarjoamme Suomen 1. geenineuvontapisteen netissä. Meidän verkkokaupan kautta pääset heti geenineuvojan kiireettömälle etävastaanotolle ilman lähetettä, helposti ja kohtuuhinnalla. Geenineuvojan Chat on auki 24/7.

Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme luentoja, koulutuksia ja ominaisuuksien geenitestausta. DiagFactorin kehittämä hyvinvoinnin VIRKISTYS-paketti (DNA-based Corporate Wellness) on ihan uusi ja erilainen näkökulma yritysten hyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitoon. Geenineuvonnalla ja ’Hyvinvoinnin taitojen’ -sparrauksella motivoimme ja sitoutamme työntekijöitä uudistumaan, niin että työyhteisön pössis lisääntyy, sairaslomapäivien lukumäärä vähenee ja työntekijät saavat lisää energisiä työpäiviä.

Geenitestin voit löytää apteekin omahoitohyllystä, tilata verkkokaupasta tai teettää osana terveydenhuoltoa. Kun testi on tehty, olennaista on saada tukea ja ymmärrystä siihen, mitä geenitulos tarkoittaa sinun tapauksessasi ja miten otat tuloksen huomioon arjen valinnoissasi. Alustavien tietojen mukaan ainoastaan ne, jotka ovat saaneet geenitestin tulosten tulkintaa henkilökohtaisesti, ovat aidosti korjanneet elintapojaan kuten lepoa, ravintoa ja liikuntaa.

Emme ole ainoastaan tehneet helpoksi nopeaa pääsyä geenineuvojalle, teemme sen hintaan, johon kaikilla on varaa: Voit ostaa ’Geenit ja minä’ e-kirjan hintaan 19,95 €, kun tarvitset neuvoa pohdintaan – miksi tehdä geenitesti – ja kun päätät testauttaa itsesi, niin minkä geenitestin valitset. Voit valita esimerkiksi DiagFactor-geenidieetin, joka sisältää painonhallinnan ja elintapatyylin geenitestin, geenineuvonnan ja sinun DNA-tulosten perusteella räätälöidyt ruokaohjeet ja liikuntasuunnitelman, hintaan 359 €. Kun olet teettänyt 23andMe-geenitestin tai jonkun muun hyvinvoinnin/terveyden geenitestin, niin geneettisen neuvonnan eli tulkintapalvelun hinta on 80 – 120 €. Kun tarvitset apua ’neulan löytämiseen heinäkasasta’, voimme tarjota sinulle MyGenesFactor-palvelukokonaisuuden eli noin 700 000 geenivariantin analysoinnin, räätälöidyn geeniraportin sekä geenineuvonnan hintaan 359 €. Kun haluat täyden genomiterveyden MentalFactor-palvelupaketin, niin voit valita geenitestin + geenineuvonnan + hyvän mielen taitojen valmennuksen ja hinta on 1 190 €. Käytössämme on Klarnan joustava maksupalveluominaisuus eli voit maksaa sinulle sopivissa erissä.

DiagFactorin sivustolla käy kuukausittain satoja henkilöitä etsimässä tietoa mitä geenitestaus ja geenineuvonta ovat sekä mitä hyötyä oman DNA-ytimensä tuntemisesta on. Myös MentalFactor-hyvinvointiohjelmaan, joka yhdistää geenitestauksen, geenineuvonnan ja lyhytkestoisen, ratkaisukeskeisen psykoterapian, on moni tutustunut. Ymmärrys omasta geeniperimästä ja hyvän mielen taidot voivat olla se ratkaiseva avain, jolla pysyvä elintapamuutos kuten painonpudotus on mahdollista.

Geenineuvonta-alusta – yksityisyyden suojan ja tietoturvan erityinen huomiointi

Geenitestin tulokset ovat arkaluonteisia ja erityissuojattavia henkilötietoja sinusta, samalla tavalla kuin sairaustiedot. Genomitiedon luonteeseen kuuluu, että kerran saatu tieto on pysyvää, se koskee myös lähisukulaisia, se voi antaa tietoa vielä syntymättömistä lapsista, hoitokeinoja ei aina ole, ja tulosten varmuus vaihtelee. On enemmän kuin perusteltua, että DiagFactorin geenineuvonta tapahtuu tietoturvallisella kommunikaatioalustalla (etävastaanotolla), eikä tavallisella puhelinsoitolla tai sähköpostilla.

Kun olet maksanut verkkokaupassa geenineuvojan kohtaamisesta, kirjaudut korkean tietoturvan kommunikaatioalustalle, jossa voit chatata tai soittaa videopuhelun. Tätä samaa tietoturvallista alustaa käytetään Suomessa yksityisessä terveydenhuollossa ja Euroopan sairaaloissa. Ennen kirjautumista hyväksyt tietosuojalomakkeen ja annat suostumuksen sinun genomitietojen analysointiin ja tulkintaan.

Asiakasrekisterin tietosisältö
DiagFactor tekee GDPR-tietosuojayhteistötä Suomen Asiakastiedon kanssa, jolloin sinun antamat tiedot pysyvät luottamuksellisina, palomuurien ja muiden tietoturvaa lisäävien toimintojen takana.

Käyttäjärekisteri koostuu asiakkaista ja DiagFactorin valtuuttamista geneetikoista ja perinnöllisyyslääkäreistä. Tiedot sisältävät kaiken mitä asiakas omasta toimestaan tai geneetikon tai perinnöllisyyslääkärin kehotuksesta kertoo sekä lähettää geenineuvojalle, tai vastaavasti mitä geneetikot tai perinnöllisyyslääkärit lähettävät asiakkaalle sekä keskenään keskustelevat geenituloksen ymmärtämiseen liittyen. Rekisteriin kertyy myös tietoa mihin geenineuvonta on johtanut (transaktiot), esim. onko henkilö hakeutunut ja osallistunut johonkin hyvinvointia ylläpitävään omahoito-ohjelmaan tai onko hänet ohjattu edelleen terveydenhuoltohenkilöstön (lääkärin) vastaanotolle. Keräämme käyttäjiltä mm. seuraavia henkilötietoja rekisteröinnin ja palvelun käytön yhteydessä:

  • Nimi
  • Sukupuoli
  • Syntymäpäivä ja vuosi
  • Salasana, käyttäjätunnus
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Käyttäjän genomiterveyttä koskevat tiedot kuten tehtyjen geenitestien tulokset
  • Tietoja istunnoista chat- ja videopuhelupalveluissa (kesto, keskeytyminen, istuntojen lukumäärä jne.)
  • Muita rekisterin käyttötarkoitukseen liittyviä tietoja
  • Lisäksi, kun käyttäjä ottaa yhteyttä, tämä yhteydenpito saatetaan tallentaa.

Merja Auvinen, perustaja, syöpägenetiikan ammattilainen

Olen väitellyt syöpägenetiikasta tammikuussa 1997 ja Helsingin Yliopiston syöpäbiologian dosenttina olen toiminut lokakuusta 2004 lähtien. Tutkimusuran jälkeen olen ollut bioteknologiayritys Karyonin perustaja, tieteellinen neuvonantaja ja hallitusjäsen. Kehitimme kuljetusmolekyylejä, jotka hakeutuvat syöpäkudoksen solutukiväliaineeseen. Lääketeollisuuden palveluksessa olin 15 vuotta, ensin lääketieteellisen asiantuntijan roolissa ja myöhemmin liiketoiminnan johtotehtävissä. Olen saanut perehtyä kiinteiden, hematologisten ja harvinaisten kasvainten geenidiagnostiikkaan, syöpäbiologiaan ja täsmälääkkeiden lääkekehitykseen, perusteellisesti. Aalto Yliopistossa olen suorittanut ylemmän johdon koulutusohjelman, Executive MBA:n, vuonna 2012.

Perustin DiagFactorin syksyllä 2015 ja toimin tämän genomiterveysyhtiön toimitusjohtajana. Lisäksi toimin Terveysteknologia Ry:n genomiteollisuusjaoston varapuheenjohtajana ja vastaan sen vastuullisuusviestinnästä. Yksi keskeinen tavoitteemme on, että vuonna 2025 geenineuvojat (Genetic Councelors) ovat uusi laillistettu terveydenhuollon ammattikunta ja että heillä on valtakunnallinen verkosto, jolla vahvistetaan genomitutkimusten ja geenitestien oikea-aikaista käyttöä ja tulkintojen luotettavuutta.

Genomitieto on olennainen osa tulevaisuuden digitaalista ja yksilöllistettyä terveydenhuoltoa. Meidän puoleemme voit kääntyä helposti netissä, kun haluat tietoa ja ymmärrystä geeneistäsi ja perimästäsi. Geenineuvonnassa saat asianmukaista informaatiota geenitestin tarkoituksesta, luonteesta ja seurauksista. Uskon, että oikea-aikainen genomitieto lisää turvaa ja luo sinulle oikein ymmärrettynä parempaa hyvinvointia ja terveyttä.

Genomitiedossa ei ole mitään pelättävää – meidän jokainen verinäyte ja hiustupsu sisältää ihmisen kaiken genomitiedon. Geenitestillä voit selvittää geneettisiä ominaisuuksia ja ennakoida mitä terveysriskejä soluissasi on. Geenitestauksella voit ottaa genomitiedon terveyshyödyt käyttöösi!

Suomessa tehdään vuosittain yli 200 000 geenitestiä. Sitran ja Taloustutkimuksen vuonna 2014 teettämän selvityksen mukaan 61 % ihmisistä on kiinnostunut selvittämään omia perinnöllisiä riskitekijöitään ja 84 % harkitsisi elintapamuutosta, jos saisi testitietoa perimäänsä liittyvistä riskeistä. GeneRISK-tutkimuksessa perinnöllisten riskitulosten palautus auttoi 9/10 tutkituista sepelvaltimotautipotilaista muuttamaan pysyvästi elintapoja – 14% lopetti tupakanpolton ja 13% onnistui pudottamaan painoaan.

Elintapojen muuttaminen onnistuu hyvin harvoin. Siksi sepelvaltimotautipotilaiden GeneRISK-tulokset ovat uraa uurtavia – avaamalla oven genomitiedon hyötykäytön maailmaan he onnistuivat muuttamaan piintyneitä huonoja tapoja paremmiksi.

Keskeisin tekijä GeneRISK-tutkimuksen osallistujien onnistumisessa ei kuitenkaan ollut itse geenitestaus tai tulosten palauttamiseen kehitetty kardiokompassityökalu, vaan henkilökohtainen GEENINEUVONTA, jolla geneettinen riskitulos tuli ymmärrettäväksi – mitä tulos tarkoittaa ja mitä ei. Se miten geenitestin tulos palautetaan testattavalle henkilölle (sinulle), on olennaisinta elintapojen uudistamisen kannalta.

Geneettinen neuvonta vaatii syvää ihmisgenetiikan osaamista, kykyä eettiseen pohdintaan ja ihmisen kuuntelu- sekä kohtaamistaitoja. Me olemme täällä sinua varten.

Helppoa, nopeaa ja kohtuuhintaista geenineuvontaa ja hyvinvointivalmennusta netissä. Ilman lähetettä. Olet lämpimästi tervetullut!

 

Merja Auvinen, FT, dosentti, EMBA, toimitusjohtaja, Terveysteknologia Ry:n genomiteollisuusjaoston varapuheenjohtaja & viestintäpäällikkö