Riikka Koivisto

Ota geenitestaus ja hyvän mielen taidot henkilö­kohtaisesti haltuun. Luo oma arjenhallinnan toimintasuunnitelma. 

Stressiä? Ahdistusta, huolta tai pelkoa jaksamisen suhteen? Istumista ylenmäärin? Ylipainoa?

Haluatko karkottaa huonot elintavat ja pahan mielen? Lisää arjenhallinnan taitoja? Lopettaa säätämisen? Elintapaohjausta? Psykologista tukea?

Elämä on tarkoitettu nautittavaksi. Tee sitä mihin sinut on geneettisesti luotu. Luo sinun oma arjenhallinnan ohjelma ammattilaisten avulla.

Ei sitä muutosta tarvitse yksin tehdä! Me autamme sinua luomaan uusia tapoja. MentalFactorin geenitestauksella, geenineuvonnalla ja
mielen taitojen valmennuksella kohti parempaa arjenhallintaa, jaksamista ja vointia.

Sinulle räätälöity MentalFactor-ohjelma pyritään rakentamaan palasista, jossa ruokavalion lisäksi tärkeässä roolissa ovat stressin hallinta, uni, liikunta ja psykologia.

Millaista uudistumista etsit? Ajan käytön hallintaa, painonhallintaa, liikunnan lisäämistä, jaksamista töissä, palautumista, parempia yöunia… Mitä jos ottaisit selvää mitä perimääsi (genomiisi) on kirjoitettu ja mitä hyvän mielen taitoja voit harjoitella? Mitä jos geenitestaus ja geenitulosten oivalluttava purkaminen sekä hyvän mielen taidot yhdessä auttavat sinua voimaan paremmin?

Hyvä mieli kumpuaa tyytyväisyydestä nykyhetkeen – millaisia positiivisia tunteita koet, miten merkityksellisiä tapahtumat ovat sinulle, miten mielekästä sinun elämä on, millaisia saavutuksia sinulla on ja millaisia myönteisiä ihmissuhteita on päivässäsi. Tyytyväisyys kumpuaa meille ihmisille tärkeistä perusasioista: parisuhteesta, perheestä, läheisistä, työstä, harrastuksista ja terveydestä.

Jotta uudistuminen (elintapamuutos) on mahdollinen, on ’pääkopan oltava hyvässä iskussa’. Siksi, hyvän mielen taitojen valmennus on se kriittinen lähtökohta: Jos mieli ei ole utelias & valmis tapojen uudistamiselle, mahdollisuus onnistua on vähäinen.

Hyvä mieli rakentuu asioista, joita pidämme usein itsestäänselvinä. Asioiden sanoittaminen on keino tehdä asiat näkyviksi. Se auttaa tekemään oikeita valintoja oman mielen hyvinvoinnin hyväksi. Uni ja lepo, ravinto ja ruokailu, ihmissuhteet ja tunteet, liikunta ja yhdessä liikkuminen sekä harrastukset ja luovuus ovat hyvän mielen tukipilareita.

Geenitestin tuloksia voi käyttää lisätyökaluna, kun teet päätöstä päivittää itseäsi – geenit ohjaavat kehosi ja mielesi toimintaa, ainakin 30 %, jollei enemmänkin… Kun tunnet ja ymmärrät omaa DNA-ydintä – geeniperimää – se voi kannustaa sinua elintapamuutoksen alkuhankaluuksien ylitse. Uudet ja toimivat tavat levätä, syödä ja liikkua voivat olla sinun DNA-tiedon ymmärtämisen ja hyötykäytön päässä.

MentalFactor-ohjelmalla tavoitellaan yksilöllistettyä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Silloin oman geeniperimän tunteminen ja hyvän mielen taidot yhdessä voivat auttaa sinua tekemään parempia valintoja koskien päivittäistä palautumista, lepoa, unta, ravintoa ja liikuntaa.

MentalFactor-ohjelma on meille kaikille, joille päivittäinen hyvinvointi ja terveys on erityisen arvokasta. Erityisesti MentalFactor ohjelman psykologisesta tuesta ja DNA-tuloksiin perustuvasta elintapaohjauksesta hyötyvät diabeetikot, laihduttajat, painonhallitsijat ja syövän uusiutumista pelkäävät.

MentalFactor-ohjelma tarjoaa 2 kuukauden yksilöllistetyn valmennuksen, jossa on arjen lomaan helposti upotet­ta­via ajatteluun, syömiseen, liikuntaan ja ajankäytön hallintaan liitty­viä harjoi­tuk­sia

Geenitestaus ja sen pohjalta suunniteltavat geenidieetti ja/tai geenitreeni sekä lyhytkestoinen, ratkaisukeskeinen mielen taitojen valmennus ovat meidän MentalFactor-työkaluja. Olennaista on tehdä näkyväksi, millaisia suojaavia tekijöitä sekä jaksamista ja selviytymistä vahvistavia luontaisia asioita sinun elämässä on. Mielen kimmoisuus auttaa sinua sietämään vastoinkäymisiä, joita elintapojen uudistamiseen liittyy.

Alkuun tehdään perustestit koskien geeniperimää ja mielialaa:

1) Oman perimän geenitestaukseen voi valita mm. laajan painonhallinnan, elintapatyylin ja liikuntaominaisuuksien selvittämisen, ominaisuuksien ja persoonallisuuden kartoittamisen, kansantautien varhaisen sairausriskin tunnistamisen tai eri syöpien perinnöllisen alttiuden kartoittamisen.

2) Oman elämänlaadun kartoitus sisältää itsearvioinnin, arkionnellisuuden, stressinhallinnan ja masennustestin.

Ensimmäinen kohtaaminen geenineuvojan ja mielen valmentajan kanssa on kestoltaan 2 tuntia. Silloin sovitaan yhdessä mikä on elintapaohjauksen tavoite ja mitkä lähtötestit sopivat parhaiten. Jatkossa kohtaamiset tapahtuvat tietoturvallisella etävastaanotolla, jossa käytössä on chat ja videopuhelu. Ohjelman aikana on 5 videopuhelua – yksi geenineuvojalle ja neljä valmentajalle – ja päivittäinen chat-yhteys. Voit päivittää yksilöllistä (nettipohjasta) hyvinvointiohjelman toteutumista aina silloin kun sinulle sopii.

Olennaista MentalFactor-ohjelman onnistumisen kannalta on geenineuvojan ja mielen taitojen valmentajan kyky tunnistaa ja joustaa sen mukaan, mikä sinulle on tarpeen. Lämmön, kiinnostuneisuuden, turvallisuuden, vankan tiedon ja tarkkuuden elementit ovat hyvän kohtaamisen rakennusaineita. Yhteistyössä sinun kanssa, joustavasti ja kekseliäästi kohti parempaa arjenhallintaa ja hyvinvointia.

Hyvinvointivalmennuksen hinta on 1 190 €. Verkkokaupassamme on käytössä Klarnan joustava maksuominaisuus eli voit maksaa sinulle sopivissa erissä.

MentalFactorin mielen taitojen valmentajana toimii Riikka Koivisto, Koivikkokodin johtaja, sosiaalipsykologi, psykoterapeutti, Personal Trainer. Riikan ’Kaikki merkityksellinen’ blogia voit lukea osoitteessa: https://riikkakoivisto.com/

”Genomitieto lisää yksilön valtaa edistää hyvää vointiaan.