Geenitestit työntekijöiden hyvinvointia ja terveyttä edistämään

Nyt kun koronaviruksen eri geenimuunnosten testaus ja rokottaminen ovat työterveyshuollon arkea, on aika tutustua siihen, mitä muuta hyvää genetiikka voi tarjota työntekijän hyvinvointia ja terveyttä edistämään.

Työ on osa elämää ja elämä osa työtä. Geeneihin on puolestaan kirjoitettu elämän ja elämisen viestit. Geenit ovatkin elimistömme reseptikirja, joka toimii sekä työssä että vapaa-ajalla. Kun reseptikirja avataan geenitestauksella ja reseptit tulkitaan osaavalla geenineuvonnalla, niin sisäiset voimavarat ja luontaiset ominaisuudet voidaan ottaa paremmin hyötykäyttöön.

Yritysten työhyvinvointi

Yritysten hyvinvointiohjelmat tarjoavat työntekijöille erilaista toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi sekä vakavien kansantautien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Pääasiallisia keinoja ovat terveystarkastukset, TYHY-päivät, liikuntasetelit, ravitsemusneuvonta, fysioterapia, stressin hallinta ja mielen terveyden tukeminen.

Genomiterveysyhtiö DiagFactor Oy on Suomen ensimmäinen ja ainoa kansalaisten geenineuvontaan keskittynyt yritys. Tarjoamme geenitestejä, geenineuvontaa ja valmennuksia elämänmuutoksen aloittamiseen. Teemme asiantuntijatyötä jaksamisen, yleisen hyvinvoinnin ja terveiden elinvuosien lisäämiseksi. Asiakkaitamme ovat kuluttajat, yritykset, apteekit, biopankit ja Suomessa toimivat kansainväliset lääkeyhtiöt. DiagFactor on myös Suomen ensimmäisten genomialan palveluyritysten joukossa luomassa uutta työhyvinvoinnin osa-aluetta, jossa ihmisen syvin olemus eli DNA-tieto otetaan osaksi työntekijänä olemista ja jaksamista.

Ihmisen hyvinvointi on aina toimintakyvyn, tuottavuuden ja menestyksen taustalla. Siksi työntekijän ja nykyään erityisesti myös etätyöntekijän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimisen merkitys tulee korostumaan yrityksissä 2020-luvulla.

Genetiikan valjastaminen osaksi yritysten työterveys- ja työhyvinvointipalveluita voi osaltaan vaikuttaa siihen, että sairaslomapäiviä on tulevaisuudessa vähemmän. Niiden sijaan on enemmän työpäiviä, joita siivittää jaksaminen, hyvä olo ja omassa elämässä viihtyminen. Elintapoihin ja yleiseen hyvinvointiin voi vaikuttaa paremmin, kun tuntee oman DNA-ytimensä!

Geenitestaus maailmalla ja Suomessa

Tällä hetkellä maailmassa on ostettu yhteensä noin 25 miljoonaa kuluttajien geenitestiä. Suurin kaupallinen toimija on yhdysvaltalainen 23andMe, jonka geenitestin on ostanut 12 miljoonaa henkilöä. Geenitestejä tarjoavia yrityksiä maailmalla on kaikkiaan jo noin 75 000.

Suomessa biopankkinäytesuostumuksen FinnGen-genomitutkimukseen on antanut noin 300 000 henkilöä. Kliinisen genetiikan laboratorioiden kautta kulkee noin 200 000 potilaan geeninäytettä vuosittain. Kaupallisen geenitestin ostaa verkkokaupasta vuosittain yli 20 000 suomalaista.

Suomalainen on siis kiinnostunut omasta geeniperimästään – mistä tulemme, keitä olemme, millaisia olemme ja millainen terveystulevaisuus meitä kohtaa – ja antaa luvan analysoida sen!

Geenitestaus ilman geenineuvontaa on torso

Geenitestaus on globaali ilmiö ja se tulee muuttamaan käsitystämme siitä, mitä on hyvä terveys ja miten omaa hyvää oloa ylläpidetään.  Omakohtainen kokemus geenitestin valinnasta, testitulosten odottamisesta ja tulosten ymmärtämisestä on silmiä ja tunteita avaava kokemus – ”Ai siksi tuo tekeminen on minulle luontaista”, ”Nyt ymmärrän, miksi tuon maistaminen tuntuu minusta vastenmieliseltä”, ”Viimeinkin oivallan, millaisesta harjoittelusta hyödyn eniten”, ”Oivalsin, miksi vetäydyn tietyissä tilanteissa” jne.

Eräs keskeisimmistä syistä, miksi genetiikan perustutkijat vastustavat kuluttajien geenitestejä on se, että testin ostaja jätetään usein yksin raportin tulosten kanssa. Miten ostaja pystyy arvioimaan, mikä tuloksissa on faktaa ja mikä huuhaata; milloin analysoitu yhteys geenivariantin ja ominaisuuden (tai sairastumisriskin) välillä on niin vahva, että syy-seuraus -yhteys on merkitsevä jne. Joskus kaupallisen geenitestin joku tai jotkut tulokset voivat myös hämmentää tai jopa järkyttää. Erityisesti yllättävä ja odottamaton tieto vakavan periytyvän harvinaisen sairauden tai syövän kantajuudesta voi ravistella olemisen perustaa. Geenitieto kun koskettaa itsen ohella myös sukua ja omaa perhettä.

Geenineuvoja on se henkilö, joka auttaa ymmärtämään mitä geenitestin tulos merkitsee, ja mitä ei, sekä kuinka luotettavana tulosta voidaan pitää. Hän kohtaa asiakkaan yksilöllisesti, kuuntelee, kysyy ja kannustaa geenitestin tuloksen saanutta, eettinen ja psykologinen korva auki. Geenineuvojalla on myös keskeinen merkitys geenitestatun oman henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman suuntalinjojen viitoittamisessa.

Geenineuvojat ovat vaativien neuvonta- ja ohjaamistilanteiden ammattilaisia.

Suomeen onkin tulossa uusi terveydenhuollon ammattikunta geenineuvojat, jotka lähellä asiakasta (lääkärin rinnalla) auttavat geenitiedon jalkauttamisessa terveyskäyttäytymisen muutokseksi esim. elintapaohjauksella. Muutosta elintapoihin todellakin tarvitaan, sillä joka 4. suomalainen on ylipainoinen (erityisesti vartalolihava) ja siten riski sairastua kansantauteihin ja syöpään voi olla koholla, ei pelkästään huonojen elintapojen vaan myös geeniperimän osalta.

GeneRISK-tutkimuksen mukaan tieto motivoi elintapojen muutokseen

Ihmisen terveydestä 30 % kumpuaa geeniperimästä ja 40 % elintavoista. Sitran Taloustutkimuksella vuonna 2015 teettämän tutkimuksen mukaan 85 % harkitsisi elämäntapamuutosta, jos saisi tarkempaa tietoa omista perinnöllisistä riskitekijöistään.

7 000 vapaaehtoisen osallistujan GeneRISK-tutkimus toteutettiin vuosina 2015–2018. Tutkimuksessa saatiin ainutlaatuisia tuloksia geeniperimän roolista sydän- ja verisuonitaudeissa, jotka ovat tyypillisiä kansantauteja ja ennenaikaisen kuoleman syitä. Tutkimuksessa sepelvaltimotautiriskin arvioinnissa yhdistettiin elintapatiedot ja geeniperimästä määritetty yksilöllinen alttius sairastua.

Geeniperimän ja elintapojen muodostama kokonaisriski sairastua sepelvaltimotautiin seuraavan 10 vuoden aikana palautettiin osallistujille. Pelkästään tieto kohonneesta sairastumisriskistä motivoi tutkimukseen osallistuneita konkreettisiin muutoksiin. GeneRISK-tutkimukseen osallistuneista henkilöistä peräti 89 % muutti elintapojaan. Pysyvän painonlaskun saavutti noin 14 % ja peräti 17 % tupakoitsijoista onnistui lopettamaan tupakoinnin.

THL:n P5-tutkimus sairastumisriskistä terveyden edistämiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen P5-tutkimuksessa annetaan tutkimukseen osallistuvalle henkilölle tietoa hänen geeniperimästään ja arvioidaan hänen riskiään sairastua keskeisiin kansantauteihin vuosien 2018 – 2023 aikana. Tutkimuksen nimi P5 tulee englanninkielisistä sanoista: Predictive, Preventive, Personalized, Participatory, Population health, mikä kääntyy suomeksi: ennustava, ennaltaehkäisevä, henkilökohtainen, osallistava, kansanterveys. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko tällaiseen ennakoivaan sairastumisriskin tietoon tukeutuen edistää yksilön sekä väestön terveyttä ja estää tai lykätä tulevia kansantauteja. Tutkimuksessa palautteen saa yli 3 200 henkilöä. Tutkittavat sairaudet ovat sepelvaltimotauti, tyypin 2 diabetes ja laskimoveritulppa.

Tutkimus kartoittaa, miten tutkittavat ymmärtävät saamansa yksilöllisen tiedon ja miten saatu riskitieto vaikuttaa heidän elintapoihinsa ja terveyskäyttäytymiseensä. THL tutkii myös, miten internetin kautta käytettävä OmaP5-palautesivusto soveltuu henkilökohtaisen geeniperimää ja aineenvaihduntaa koskevan riskitiedon jakamiseen. Se miten onnistuneesti P5-riskitulosten palautus vaikuttaa osallistujien elintapoihin, selviää kokonaisuudessaan vuonna 2023.  

Ohjelmistoyhtiö Negen Oy on tuonut markkinoille useampia kansantautien geenitestejä ylipainoon, tyypin 2 diabetekseen, sepelvaltimotauteihin ja laskimotukoksiin. Negen tekee arvokasta yhteistyötä THL:n kanssa ja on mm kehittänyt OmaP5-verkkoalustan P5-tulosten palauttamiselle, lääkärin ohjeistamiselle ja yleisten elintapaohjeiden jakamiseksi. Negenin kansantautien geenitestit ovat saatavilla verkkokaupassa, Synlab- ja PUHTI-laboratorioketjuissa ja yrityksille yksityisen työterveyshuollon kautta Terveystalossa, Mehiläisessä ja Heltissä.

DiagFactorin DNA-based Corporate Wellness -palvelu

DiagFactor tarjoaa uuden ulottuvuuden yritysten työhyvinvointiin – DNA-based Corporate Wellness -palvelun. Kyse on siitä, miten työntekijä voi omalla henkilökohtaisella DNA-tiedollaan ohjata hyvinvointiaan niin, että hän jaksaa paremmin arjen pyörityksessä ja pysyy kauemmin terveenä. Työntekijä voi optimoida riittävän palautumisen ja unen määrän, terveellisen ruokavalion ja alkoholin kohtuukäytön sekä kuntoa ylläpitävän liikunnan DNA-tietoa hyödyntäen. Samaa tietoa hyödyntäen työntekijä voi löytää itsestään uusia ja innoittavia ominaisuuksia.

Palvelun ytimessä on yli 18-vuotiaan työntekijän vapaaehtoinen hyvinvoinnin geenitesti ja tulosten mahdollistama tietoon perustuva elintapapäivitys, osana yhtiön muuta yksilöllistettyä hyvinvointisuunnitelmaa. Yhtiön näkövinkkelistä työntekijöiden terveyden parantuminen ja sairaslomien vähentyminen realisoituvat parempana tuottavuutena ja liiketuloksena.

DiagFactorin hyvinvointia tukevat geenitestit ovat sekä kotimaisia että ulkomailta hankittuja, riippuen työntekijän mielenkiinnon (muutostarpeen) kohteesta ja kielitaidosta. Hyvinvoinnin geenitestit liittyvät mm. syömiseen, liikkumiseen, vuorokausirytmiin, luonteenpiirteisiin, persoonallisuuteen, geneettisiin ominaisuuksiin, mahdollisiin riippuvuuksiin sekä suolisto- ja hormoniterveyteen. Valittavat geenitestit eivät ole diagnostisia geenitestejä koskien geneettisiä sairastumisriskejä, tai tehokkaan ja hyvin siedetyn reseptilääkkeen valintaa.

Palvelukokonaisuuden muodostaa 2 tunnin yhteinen alkuluento, jossa kerrotaan DNA:sta, geeneistä, perimästä ja geenitestauksesta. Tämän jälkeen geenineuvoja auttaa yksilöllisesti jokaista työntekijää hänelle sopivan geenitestin valinnassa, ja kun geenitestin tulokset on saatu, tulosten tulkinnassa.  Lopussa on 4 tunnin yhteinen luento hyvinvoinnin taidoista, joiden avulla voimme tehdä parempia arjen valintoja sekä pysyviä muutoksia elintapoihin.

Työhyvinvoinnista vastaava, oletko valmis optimoimaan työvoimasi jaksamisen ja luomaan uutta hyvinvoinnin DNA-kulttuuria avaamalla oven genomitiedon maailmaan edellä kulkijoiden joukossa?

https://ledear.fi/palvelut/diagfactor-geenitestit-ja-geenineuvonta/

Geenikuiskaajan blogin kirjoittaja Merja Auvinen on digitaalisen genomiterveysyhtiö DiagFactorin perustaja ja Suomen 1. geenineuvoja, Helsingin yliopiston filosofian tohtori ja syöpäbiologian dosentti sekä Aalto yliopiston Executive Education liikkeenjohdon executive MBA.

Merja on kirjoittanut ’Geenit ja minä’ e-kirjan sekä lukuisan joukon geenineuvonnan eri osa-alueiden geenioppaita. Hän on tehnyt pitkän uran akateemisena tutkijana, lääketeollisuuden tieteellisenä asiantuntijana ja terveysteknologian yrittäjänä. Hänen erityisosaamisalueisiinsa kuuluu myös ihmisten kohtaaminen NLP-valmennuksissa.