3 vinkkiä miten elämänlaatu ja vointi paranevat, kun geenineuvonta ja NLP-valmennus yhdistetään

Jokainen geenineuvojan etävastaanotto on uniikki matka niin geenitestausta harkitsevalle, geenitestatulle kuin geenineuvojallekin. Yleensä geenineuvojan etävastaanoton varanneet asiakkaat eivät edes neuvonnan alkaessa tarkalleen tiedä, mitä odottaa kohtaamiselta. Monesti asiakkailla on myös epäilyksiä siitä, miten geenineuvonta teknisesti sujuu etäyhteyden välityksellä.

Geenitestausta harkitsevan asiakkaan osalta olennaisia kysymyksiä, joissa geenineuvoja voi auttaa, ovat: Miten geenitestauspelko puretaan? Mitä geenitestejä on tarjolla? Miten valitaan luotettava geenitestin tuottaja? Miten uskottavia geenitestin tulokset ovat? 

Geenitestin tulosraportin saaneen asiakkaan olennaisia kysymyksiä geenineuvojalle ovat vastaavasti:  Kuka osaa tulkita tulosta? Lääkäri vai geenineuvoja (ihmisgeneetikko)? Miten tulkita geenituloksia oikein, kun monitulkinnallisuus voi aiheuttaa ylimääräistä huolta?  Miten voin muuttaa terveyskäyttäytymistäni ja terveystulevaisuuttani, vai voinko?

Suomen 1. geenineuvontapiste, josta saa tietoa geenitestauksen hyödyistä ja haitoista

Geenitestin tulosten palautus on eettistä ja vastuullista silloin, kun jotakin voidaan tehdä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, kuten antaa elintapaohjeita tai valita sopiva lääkitys. Kyseessä on hyvin vaativa ohjaustilanne, jossa geenineuvojan ammatillinen kyvykkyys punnitaan. 

Genomiterveysyhtiö DiagFactor tekee yhteistyötä mm kotimaisten Evogenom Oy:n ja Nordic Genex Oy geenitestausyritysten kanssa. Luotettavan hyvinvoinnin geenitestin tarjoajan voi erottaa ’villin lännen kaupustelijoista’ juuri siitä, tarjoaako se asiakkailleen myös geenitestin tulkintapalvelun vai ei. Osaava ja oivalluttava geenineuvonta voi vähentää (huomattavasti) tulosten väärin ymmärrystä. Lisäksi DNA-tulosten mahdollistama ryhtiliike voi auttaa muuttamaan omat, päivästä toiseen toistuvat normaalit elintavat terveellisiksi ja siten pitkässä juoksussa ehkäistä ylipainon kertymistä ja sairastumista kansantauteihin. 

Geenineuvoja voi auttaa Sinua:

  • geenitestauspäätöksen teossa
  • geenitestin valinnassa
  • geenitestiraportin tulosten tulkinnassa
  • oivaltamaan uusia tapoja ajatella ja toimia
  • aloittamaan matkan kohti DNA–tietoista elämänhallintaa ja terveitä elintapoja

Miten sitten geenitieto muutetaan teoiksi, päivitetyiksi rutiineiksi? Miten laitat laadukkaampaa ruokaa, liikut enemmän ja nukut riittävästi? Miten purat arjen (parempaa) hallintaa rajoittavat mielen esteet ja rajoittavat uskomukset?

DiagFactorin geenineuvojan etävastaanotolla olen itse neuvonut ja NLP-valmentanut yli 200 henkilöä kotimaasta ja ulkomailta viimeisen 4 vuoden aikana. Jokaisella kerralla geenineuvotut ovat hämmästyneet sitä, miten etäyhteydellä keskustelu tuntuukin aivan siltä, kuin istuisimme samassa tilassa yhteisen pöydän ääressä, täydellisessä rauhassa. Tämä yhteyden ja luottamuksen tunne onkin yksi tärkeimmistä asioista onnistuneen geenineuvonnan taustalla. Etäyhteydellä se onnistuu erityisen hyvin, koska geenineuvottava voi osallistua keskusteluun sellaisesta paikasta, missä hän kokee olonsa tutuksi ja turvalliseksi.

Kun geenitestistä saatu DNA-tieto tulee ymmärrettäväksi, elämänlaatu voi parantua pienin ja harkituin askelin 

Geenineuvonnan asiakkailla ei välttämättä ole etukäteen tarkkaa käsitystä siitä, mistä geenineuvojan etävastaanotolla keskustellaan. Niinpä keskustelun päättyessä olemme usein myönteisen yllätyksen äärellä, kun yhdessä ihmettelemme sitä, miten lyhyessä ajassa voivat avaimet omaehtoiseen elämänhallinnan parantamiseen löytyä. Oikein ymmärretyllä DNA-tiedolla voi halutessaan ohjata omia valintojaan kohti terveellisempiä elintapoja. 

Geenineuvojan etävastaanotto onkin erinomaisen keino saada vastauksia mieltäsi askarruttaviin (geneettisiin) kysymyksiin koskien fyysisiä ominaisuuksia, luonteenpiirteitä, addiktioita, sairastumisriskejä ja sopivinta lääkitystä. Kuitenkin, vain perinnöllisyyslääkäri ja -hoitaja voivat auttaa Sinua koskien harvinaissairauksia ja niihin liittyvää perhesuunnittelua. 

Geenineuvonnan taika ja tärkein voimavara piilee siinä, että geenineuvojan ei ole tarkoitus ensisijaisesti antaa neuvoja, ohjata tai opettaa asiakasta. Neuvojan tarkoitus on kysyä, kuunnella, kannustaa, kiinnostua ja vielä kerran kysyä. Kutsun lähestymistapaani tutkivaksi keskusteluksi. 

Tutkiva keskustelu auttaa minua hahmottamaan, mistä keskusteltavassa aiheessa on kyse ja mitä neuvottavan päässä liikkuu. Tässä vaiheessa oleellisia ovat kysymykset: Mitä ajattelet tästä? Oletko törmännyt tähän ongelmaan aikaisemmin? Mistä tämä tuli mieleesi juuri nyt?

Geenineuvonnan perusolettamus on se, että jokainen ihminen itse on oman elämänsä asiantuntija, ja useimmiten neuvottavalla itsellään on jo tiedossa ne oikeat ratkaisut oman elämänlaatunsa parantamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Muutokset omaan hyvinvointityöhön etsitään siis yhdessä geenineuvojan kanssa niin, että asiakas itse johtaa tilannetta ja geenineuvojan tehtävänä on kysyä viisaita ratkaisukeskeisiä kysymyksiä uusien toimintatapojen löytämiseksi.

 

Minä käytän geenineuvonnassa ihmisgenetiikan syväosaamisen lisäksi NLP-taitoja.

NLP on kognitiivisen neurotieteen perushavaintojen harjoittelua käytännössä, jolloin ihminen tutustuu itseensä ja toisiin  – kaikkea sitä mikä tekee ihmisestä ihmisen. NLP:llä tarkoitetaan sitä, miten aivomme toimivat oppimamme kielen avulla: Kuinka ihmiset havaitsevat, tuntevat, ajattelevat, oppivat,  tekevät päätöksiä, motivoituvat ja rakastavat enemmän elämäänsä.  Ja kuinka kukin meistä voi oppia tekemään kaikkea tuota paremmin, nopeammin ja suuremmalla intohimolla kuin mitä kykenemme tällä hetkellä edes käsittämään. NLP on kenties yksi tehokkaimmista tavoista kehittää itseämme ja saada käyttöömme sisäiset (piilotetut) voimavaramme.

Jos geenineuvonnan asiakas valitsee lisäksi hyvän mielen taitojen NLP-valmennuksen päivittäisten rutiinien uudistamiseen, niin jo ihmeellisen pienellä – kahdeksan kerran NLP-valmennuksella  (2 kk, yksi tunti per viikko) – voidaan saada käänteentekeviä muutoksia henkilön jaksamiseen ja yleiseen hyvinvointiin. Neuvottava oivaltaa/saa käytännön ohjeita, miten karkottaa pahaa mieltä ja huonoja elintapoja. Sillä, geenit ovat kehon reseptikirja ja siten oikein tulkittu DNA-tieto paljastaa sopivan palautumisen ja unen määrän, ruokavalion, liikunnan ja tarvittaessa lääkityksen.

https://diagfactor.com/tuote/nlpfactor-valmennus/

Pääkopan iskukykyä tarvitaan elintapojen uudistamiseen – vinkkilista

Omaehtoinen elämänhallinta – kyky tavoitella ja saada aikaan oikeita asioita – vaatii ajatustyötä: mikä on sinulle tärkeää, mihin haluat käyttää aikaasi ja millainen elämä on sinusta hyvää. Geenineuvoja voi auttaa Sinut aloittamaan elintapamuutoksen, jossa geenitestiraportin DNA-tiedot otetaan huomioon. Pieni muutos on parempi kuin ei mitään.

Jotta elintapamuutos on mahdollinen, on ’pääkopan oltava hyvässä iskussa’. Siksi geenineuvontaan on hyvä liittää hyvän mielen taitojen valmennus esim NLP-tekniikoilla. Jos mieli ei ole utelias eikä valmis tapojen uudistamiselle, mahdollisuus pysyvään onnistumiseen on vähäinen.

Ensiksi pitää saada kuntoon jaksaminen, voimavarat ja psykologinen joustavuus – eli mielen taidot. Sitten on helpompi alkaa rakentaa hyviä elintapoja. 

Vaikka jokainen geenineuvojan ja asiakkaan kohtaaminen on yksilöllinen, ja jokaisen neuvottavan elämä ja siihen liittyvät ratkaisut ovat yksilöllisiä, niin tietyt teemat toistuvat geenineuvonnassa ja NLP-valmennuksissa usein.

Useimmiten merkittäviä muutoksia elämänlaatuun ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin on saatu seuraavia uudistuksia tekemällä:

1) Muutoksia ajankäyttöön

Yksi suurimmista stressin aiheuttajista nykypäivänä on se, että ajankäyttömme ja arvomme eivät kohtaa. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme aikaamme paljon sellaiseen, mikä ei ole meille aidosti tärkeää. Samaan aikaan koemme syyllisyyttä siitä, että emme käytä aikaamme meille aidosti arvokkaisiin asioihin.

Geenineuvojan etävastaanotolla keskustelemme usein päivittäisestä ajan käytöstä, ja lähes joka kerta huomaan saman ilmiön neuvottavan elämässä: Aika valuu käsistä usein kuin huomaamatta sosiaaliseen mediaan, TV:n katseluun, turhan tarkkaan siivoamiseen, paikallaan junnaavaan jaaritteluun ja valittamiseen, viinin tissutteluun tai jopa mainoslehtien pläräämiseen. Samaan aikaan haluaisimme kuitenkin nukkua pidempään, harrastaa liikuntaa enemmän, laittaa terveellisempää ruokaa, viettää aikaa perheen kanssa, tavata ystäviä enemmän, tehdä jotain luovaa kuten maalata tai vaikka lukea kirjoja. Näille omaa hyvinvointia aidosti lisääville tekemisille ei kuitenkaan tunnu löytyvän koskaan aikaa, ennen kuin olemme tunti tunnilta seuranneet ajankäyttöämme. Silloin usein huomaa, että kyllä tuolta nyt yksi tunti jos toinenkin voisi löytyä minulle aidosti arvokkaalle tekemiselle. Ajankäytön muutoksia tehtäessä myös elämänlaatu ja hyvinvointi parantuvat kuin itsestään, kun alkaa elämään arvojensa mukaista elämää.

NLP-VALMENTAJAN VINKKI: Pohdi 3 asiaa elämässäsi, mitkä ovat Sinulle aidosti tärkeitä. Mieti vielä, mitä voisit tehdä tällä viikolla vähän vähemmän, jotta voisit tehdä sinulle tärkeitä asioita enemmän.

2) Muutoksia unirutiineihin ja työkaluja aamuyön heräilyihin

Valtaosa geenineuvontaan hakeutuvista henkilöistä kertovat väsymisestä, uupumisesta ja huonosta unesta. Yksi nukkuu liian vähän, toinen ei saa illalla unta ja kolmas herää pyörittämään ajatusten karusellia aamuyön pimeinä tunteina. Hyvän unen saamiseen ei ole vain yhtä ratkaisua, ja on geenineuvojan/NLP-valmentajan tärkeä tehtävä auttaa asiakasta löytämään juuri oikea tapa parantaa unen laatua ja/tai määrää, sekä etsiä yhdessä neuvottavan kanssa uusia toimintatapoja riittävän levon ja palauttavan unen saavuttamiseksi.

NLP-VALMENTAJAN VINKKI: Aamuyön heräilyyn useilla henkilöillä toimivat erilaiset ohjatut mindfulness- ja body scan -rentoutusharjoitukset, joihin löytyy äänitteitä paljon eri kanavista kuten Youtubesta, Spotifysta ja erilaisista applikaatioista. Ohjatut harjoitukset yön pimeinä tunteita toimivat erityisen hyvin siksi, että ne ohjaavat aivoja pois ajattelun kierteestä, jolloin nukahtaminen uudelleen on paljon helpompaa kuin seuraavan päivän työasioita tai taloudellista toimeentuloa pohtiessa.

3) Muutoksia negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja itsemyötätunnon lisääminen

Usein keskusteluissa toistuva teema on se, että neuvottavalla on paljon kielteisiä tunteita ja hankalia ajatuksia, joita ei ole käsitelty. Tämä ei tokikaan ole mikään ihme, sillä meistä työikäisistä melko harvalle on opetettu lapsuudessa tai nuoruudessa sitä, miten käsitellä vaikeita tunteita. Yhteistä meille ihmisille on myös se, että kukaan ei oikeastaan haluaisi velloa negatiivisissa tunteissa päivästä toiseen. Lisäksi tiedämme myös sen, että pitkittyessään kielteiset tunteet ja  hankalat ajatukset voivat aiheuttaa vaikeitakin mielenterveyden ongelmia.

Niinpä hyvin usein NLP-valmennuksessa keskitytään oppimaan negatiivisten tunteiden säätelyä ja ikävien asioiden ylittämistä. Ja silloin, kun hankalat ajatukset ja tunteet kohdistuvat erityisesti neuvottavaan itseensä, harjoitellaan itsemyötätuntoa. On tärkeää tiedostaa, tunnistaa ja hyväksyä omat tarpeet hankalissa (konflikti)tilanteissa. Lempeämpi asenne itseä kohtaan on monelle neuvottavalle yksi tärkeimmistä hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantumisen avaimista.

NLP-VALMENTAJAN VINKKI: Itsemyötätunnon ABC: A) Huomaa, milloin vellot ikävissä ja hankalissa tunteissa. B) Muistuta itseäsi, että negatiiviset tunteet kuuluvat elämään ja niitä saa tuntea. Kaikkiin tunteisiin on aina jokin tärkeä syy, ja tunteet haluavat tulla kuulluksi. Muista, että et ole ainoa, joka kokee näin. C) Lohduta itseäsi kuin parasta ystävääsi: rakkaudella, hyväksynnällä ja kannustuksella.

OSTA GEENITESTI, kun haluat…

…herätä virkeänä
…hallita syömistä
…nauttia liikkumisesta
…lisää toimintakykyä
…vähemmän sairaslomia
…sopivan lääkityksen
…alentaa riskiä sairastua kansantauteihin tai syöpään
…arjenhallinnan taitoja
…vähemmän huolta ja ahdistusta
…elintapaohjausta
…enemmän terveitä elinvuosia

Toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi DiagFactorin geenineuvontapisteeseen. Me emme jätä Sinua yksin epävarmuuden, pelon tai ahdistuksen kanssa. Olen täällä auttamassa Sinua kohti parempaa jaksamista, hyvinvointia ja terveyttä.

https://diagfactor.com/tuote/yleinen-geenineuvonta/

https://diagfactor.com/tuote/terveyden-geenineuvonta/

https://diagfactor.com/tuote/nlpfactor-valmennus/

Geenikuiskaajan blogin kirjoittaja Merja Auvinen on digitaalisen genomiterveysyhtiö DiagFactorin perustaja ja Suomen 1. geenineuvoja, Helsingin yliopiston filosofian tohtori ja syöpäbiologian dosentti sekä Aalto yliopiston Executive Education liikkeenjohdon executive MBA.

Merja on kirjoittanut ’Geenit ja minä’ e-kirjan sekä lukuisan joukon geenineuvonnan eri osa-alueiden geenioppaita. Hän on tehnyt pitkän uran akateemisena tutkijana, lääketeollisuuden tieteellisenä asiantuntijana ja terveysteknologian yrittäjänä. Hänen erityisosaamisalueisiinsa kuuluu myös ihmisten kohtaaminen NLP-valmennuksissa.